2024-02-28 | 2 min läsning

Här är årets största händelser i Göteborgstrafiken

Foto: Trafik Göteborg
2024-02-28 | 2 min läsning
Här är årets största händelser i Göteborgstrafiken
I maj öppnar Tingstadstunneln två körfält i varje riktning och från augusti ska Götatunnelns av- och påfarter vid Järntorget stängas av. Det är några av de större ändringar som präglar Göteborgstrafiken under 2024.

Trafikläget i Göteborg fortsätter att förändras det kommande året. Några stora byggen avslutas, medan andra projekt tar vid. Och även om det riskerar att bli besvärligt på vissa håll i staden, säger Robin Holmér, analytiker på Trafik Göteborg, att trafiken snart väntas flyta på bättre än tidigare.

– Framför allt får vi en ökad kapacitet i nord-sydlig riktning när Tingstadstunneln öppnar helt igen, säger han.

Helgstängt mellan 3 och 6 maj

Den 18 maj öppnar tunneln med två körfält i varje rör. Men först väntar en helgstängning den 3–6 maj och därefter en period då båda rören kommer vara öppna, men bara med ett körfält per rör.

– Under den perioden är det stor risk för kö, även på vardagar. Vi rekommenderar starkt att biltrafikanterna tar andra vägar, som Västerleden eller Älvsborgsbron, säger Robin Holmér.

Längre restider i Eriksbergsmotet

I vår och sommar ska även Eriksbergsmotet byggas om för att förbättra både säkerheten och framkomligheten på Lundbyleden. Det innebär etappvisa avstängningar av olika vägsträckor och stor risk för kö, särskilt i rusningstid, när trafiken leds om via mindre vägar.

– Medan arbetet pågår får man räkna med längre restider. Men sedan kommer framkomligheten bli bättre för alla trafikslag. Även nya cykelvägar byggs i området, säger Robin Holmér.

Hisingens nya spårväg påverkar trafiken

Det som troligen kommer göra störst avtryck i kollektivtrafiken, både under byggtiden och efteråt, är den nya spårväg som byggs mellan Frihamnen och Lindholmen på Hisingen.

Robin Holmér säger att trafiksituationen här redan är ansträngd på grund av ledningsarbeten.

– I slutet av april stängs körfälten för kollektivtrafik och då kommer bilar och bussar få samsas i samma körfält. Det betyder mer trafik på färre vägar och det kan vara klokt att välja andra färdsätt. Som till exempel den nya färjelinje som planeras till Lundbystrand, säger han.

Järntorgsområdet får stadsdelspark

I centrala Göteborg väntar till sommaren ett omfattande spårarbete i Brunnsparken. I augusti startar också arbetet med att göra plats för en stadsdelspark genom en så kallad överdäckning av Götatunnelns på- och avfarter vid Järntorget. Något som främst innebär mer trafik vid Fiskhamnen.

Från och med hösten 2024 och preliminärt fram till 2030 blir det även till och från trafikstörningar på Per Dubbsgatan. Orsaken är de stora satsningar som görs av Sahlgrenska sjukhuset och som innebär flera olika byggprojekt i området.

– Här kommer givetvis utryckningstrafiken att prioriteras och det kommer alltid gå att köra till och från Sahlgrenska sjukhuset. Men det kommer däremot inte gå att gena via området om du ska till andra delar av staden, säger Robin Holmér.Prenumerera så du inte missar något nytt!