2023-12-07 | 3 min läsning

Här är nya ungdomsfullmäktige

Maximilan och Eva under utbildningen på stadsledningskontoret. Foto: Katja Knuutinen
2023-12-07 | 3 min läsning
Här är nya ungdomsfullmäktige
Drygt 140 kandiderade, 7 890 röstade och 101 ledamöter och ersättare valdes ut. Höstens val till ungdomsfullmäktige är avslutat och i januari påbörjar de nyvalda ledamöterna sitt uppdrag. Maximilian Brunsson och Eva Molin är två av dem.

­− Det började när jag hälsade på min farmor på helgerna och insåg hur dyrt det var att åka mellan Göteborg och Onsala, fastän det inte är särskilt långt, säger Maxmillian Brunsson som är 15 år.

Han blev engagerad i frågan om fri kollektivtrafik för barn och unga och bestämde sig för att kandidera till ungdomsfullmäktige.

−  Vi som är unga måste kunna ha råd att hälsa på vänner eller släktingar. Och jag kan inte bara klaga utan att först försöka göra något åt det, säger Maximillian Brunsson.

Hans engagemang gav resultat och han är nu invald i ungdomsfullmäktige.

Varierat valdeltagande

Katja Knuutinen är planeringsledare på stadsledningskontoret och arbetar med ungdomsfullmäktige. Hon berättar att valdeltagandet skiljer sig mycket mellan olika områden i Göteborg.

− I Nordost finns ett aktivt arbete med valstärkande aktiviteter som en del av skolornas demokratiarbete, vilket har resulterat i det högsta valdeltagandet, säger hon.

De lägsta siffrorna finns i centrum och kan bland annat förklaras med att många gymnasieskolor ligger i centrala stan. Där är eleverna inte alltid boende i Göteborg eller under18 år, vilket är två av kriterierna för att rösta i valet.

Ungdomsfullmäktige i Göteborg
Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar mellan 12 och 17 år från alla stadsdelar i Göteborg. Ledamöter och ersättare diskuterar tillsammans olika frågor som rör unga i Göteborg och väljer själva vilka ämnen som är relevanta att ta upp. Genom tät och nära kontakt med vuxna politiker har ungdomsfullmäktige verkligt politiskt inflytande.

Läs mer:

Katja Knuutinen upplever att ungas politiska engagemang över lag verkar öka och hänvisar till den två dagar långa politikerutbildningen som de nyvalda ledamöterna har fått gå.

− Det fanns en ovanligt hög förförståelse och starkt intresse för politiska frågor i gruppen, säger hon.

Maximillian Brunsson tyckte snabbkursen i politik var givande.

− Framför allt var det intressant och roligt att lära känna alla andra ledamöter och höra deras åsikter i olika frågor, säger han.

Kärnfrågor ska bli utskott

På utbildningen fick de nya ledamöterna bland annat bolla och formulera sina viktigaste områden. De ska sedan ligga till grund för de utskott ungdomsfullmäktige får.

− Utskott används i de flesta parlamentariska system och är en mindre grupp som fokuserar på en särskild fråga eller uppgift. Ofta förbereder utskotten beslut som senare ska tas på ungdomsfullmäktiges stormöten på Börsen, säger Katja Knuutinen.

Utskotten har inte klubbats igenom ännu med kommer troligtvis bli fem stycken med fokus på fri kollektivtrafik för barn och unga, psykisk hälsa, fritid, barns rättigheter och klimatet.

Tydliga målsättningar

Just klimatet är 12−åriga Eva Molins hjärtefråga. Även hon tar plats bland de 101 ledamöterna i ungdomsfullmäktige.

De nyvalda ledamöterna har fått gå en två dagar långa politikerutbildning. Foto: Edvin Johansson

− På nyheterna rapporterar de hela tiden om klimatkrisen men ibland känns det ändå som att de vuxna inte riktigt tar det på allvar. Jag har varit vegetarian i många år men kände att jag vill göra mer och inte bara vara en åskådare vid sidan om.

Eva Molin ser fram emot sitt uppdrag som hon hoppas ska innehålla debatter, gemenskap, nya vänner och en möjlighet att sprida sitt budskap.

− Jag kommer att kämpa för en bilfri innerstad och mer vegetarisk kost, säger hon.

Även Maxmillian tror det blir ett upplevelserikt år och har satt upp sin målsättning för arbetet.

− Även om vi inte kan få fri kollektivtrafik hoppas jag i alla fall att vi ska kunna utöka busskorten så att de går att åka avgiftsfritt vissa dagar och tider, säger han.Prenumerera så du inte missar något nytt!