2022-02-22 | 4 min läsning
Hisingen först ut i Göteborg med team mot gängkriminalitet
Socialförvaltningen Hisingen blir först i Göteborgs Stad med ett team som arbetar för att motverka gängkriminalitet. Arbetet är på lång sikt med målet att göra skillnad. Det handlar om att förbättra läget och att vända de senaste 15 årens negativa utveckling.

– Med teamet når vi ut snabbare med våra insatser, säger Alexis Ljungkvist, avdelningschef för Barn och unga myndighet på socialförvaltningen Hisingen

– Teamet har den kunskap och erfarenhet som krävs. Och vi får en kontaktväg in till oss. Arbetet bygger också på samarbete med andra. Det betyder att insatserna snabbare når de individer vi vill nå, säger Alexis Ljungkvist, avdelningschef för Barn och Unga myndighet på socialförvaltningen Hisingen.

Det nya teamet består av sex personer och en arbetsledare plus extra resurser från avdelningen för Barn och unga resurs. Arbetet startar i maj.

Idén föddes våren 2021

Alexis Ljungkvist fick idén redan under våren 2021. Den följer de mål för som finns i Göteborgs Stad: att motverka gängkriminalitet och förhindra rekrytering till gängen.

Det nya teamet kommer att arbeta främst med unga kriminella eller dem som är riskzon för gängkriminalitet. Målgrupper kan därför vara:

  • De som redan i dag befinner sig i kriminalitet
  • Den som har påbörjat en kriminell karriär, är påverkade men kanske ändå inte är riktigt inne.
  • Yngre personer som är utsatta för rekryteringförsök till ett gäng.

Uppsökande insatser

Arbetssättet följer Socialstyrelsens rekommendationer. Teamet ska arbeta förebyggande och uppsökande med ett metodiskt arbetssätt.

– Jag är stolt över att vi nu kommer igång med vårt team, säger Christina Alvelin, förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.

Det blir ett nära samarbete med polis, skolan, flera avdelningar på socialförvaltningen Hisingen som enheten Unga vuxna på Vuxenenheten, social insatsgrupp (SIG), Samverkan socialtjänst, skola polis och fritid (SSPF) med flera.

28-punktsprogram för trygghet

Finansiering det första året sker med extra trygghetsmedel. Men avsikten är ett arbete på lång sikt.

– Vi på förvaltningen har tagit fram ett 28-punktprogram med trygghetsskapande åtgärder. Nu startar vi vårt nya team. Trygghet är en mycket viktig fråga för oss. Socialnämnden Hisingen ställer sig helt bakom programmet, säger Christina Alvelin, förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.

– När vi pratar om vårt nya team får vi ett stort intresse från omvärlden och de vi samarbetar med. Polisen ser mycket positivt på detta. Jag är stolt över att vi nu kommer i gång, fortsätter hon.

Teamet en viktig del

– Det behövs mod och ihållighet för att stoppa rekrytering, säger Simona Mohamsson (L), socialnämnden Hisingens ordförande.

Simona Mohamsson (L) är socialnämnden Hisingens ordförande. Hon ser det nya teamet som en mycket viktig del i trygghetsarbetet på Hisingen.

– För mig handlar detta om att de människor vi tjänar ska få känna sig trygga i sina områden, känna egenmakt och att barn återfår ett framtidshopp. Därför är jag glad att vi med stor politisk enighet har bestämt oss för att fokusera på det förebyggande arbetet, säger hon och tillägger:

– Det krävs mod och ihållighet för att stoppa rekrytering av en ny generation barn och unga till kriminella miljöer.

Arbetet följs av forskare

Teamets insatser kommer att följas och dokumenteras av en forskare kopplad till universitet i Lissabon. Forskaren, som bor i Sverige, har bland annat erfarenheter av att arbeta i Brasiliens kåkstäder. Projektet har också presenterats för ytterligare ett universitet och det kan innebära ytterligare följeforskning framöver.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska ha upplevelsen att Göteborg är en trygg och säker stad. Alla ska kunna röra sig fritt samt känna sig trygga i sitt hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av otrygghet till följd av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.Prenumerera så du inte missar något nytt!