2024-01-17 | 4 min läsning

House of colors ett ljus i mörkret för hbtqi-ungdomar

2024-01-17 | 4 min läsning
House of colors ett ljus i mörkret för hbtqi-ungdomar
Att vara ung och identifiera sig som hbtqi i Göteborg kan innebära en tuff och krävande livssituation. Deltagare från mötesplatsen House of colors vittnar om utsatthet och trakasserier. Att ha en mötesplats att vända sig till är för många en livlina.

Till mötesplatsen House of colors kan personer mellan 13 och 20 år som identifierar sig som hbtqi eller funderar över sin sexualitet eller könsidentitet vända sig för häng och aktiviteter. Av säkerhetsskäl är mötesplatsens adress inte offentlig.

“Betyder jättemycket”

Deltagare som vänder sig till House of colors beskriver verksamheten som den enda plats där man känner sig respekterad och kan vara sig själv. Jinn Ohlson, verksamhetsansvarig för House of colors, beskriver stämningen som familjär och trygg.

Jinn har pratat med några av ungdomarna som berättar hur de upplever sin egen trygghet i Göteborg och på House of colors. Av säkerhetsskäl är de anonyma.

“Även när det kommer nya så är det väldigt lätt att bjuda in eftersom vi har en så stark gemenskap och det skiljer sig åt från andra fritidsgårdar som jag har besökt. Där måste man mer ha en kompisgrupp om man ska vara där. Men här är det verkligen så att vi liksom pratar med varandra och vi bjuder in på ett helt annat sätt” deltagare på House of colors, 15 år.

Utsatta i flera olika sammanhang

 Flera av ungdomarna vittnar om en oerhört tuff skolmiljö och vissa har erfarenhet av att bli hotade i offentliga miljöer i Göteborg. Jinn berättar att ungdomarna upplever att det är mer okej att var homofob idag. När de blir hotade på öppen gata är det sällan någon som reagerar eller säger ifrån.

En av ungdomarna berättar att hen blivit knivhotad. Ungdomen ville inte anmäla händelsen då hen har ett väldigt litet förtroende för att samhället ska agera.

– Ungdomarna jag möter berättar knappt för några vuxna vad det är som pågår. Det är viktigt att vi uppmanar dem att ta ärenden vidare och anmäla när de utsätts för hatbrott, så att statistiken också blir representativ, säger Jinn.

House of colors erbjuder en trygg plats

 Som en lykta i stormen finns House of colors för att skapa en trygg plats.

 ”Det är ju vanligt med psykisk ohälsa, på grund av att man känner sig utsatt i andra sociala sammanhang, så då är det ju väldigt najs att liksom kunna komma hit och veta att det finns.” – deltagare House of colors, 17 år

 – Vi arbetar ju inte behandlande men vi bidrar med trygghet för att vi erbjuder ett utrymme där man kan dela sina erfarenheter. Vi som ledare kan dela med oss av strategier för hur man kan hantera världen utanför House of colors. Vi bidrar också med trygghet för att vi bryter isoleringen som många upplever. Det faktum att vi har en hemlig adress gör också att vi skapar en trygghet, vi har ungdomar som lever i hederskontext till exempel. Det kräver en helt annan typ av säkerhetstänk, säger Jinn.

Fler insatser krävs

Ungdomarna upplever att staden inte gör något tydligt för att öka tryggheten för dem. Jinn som arbetar inom Göteborgs Stad har en annan bild, men hon tycker samtidigt att fler insatser krävs.

House of Colors

  • En mötesplats för dig som är 13–20 år som identifierar dig som HBTQI+
  • Vill du komma i kontakt med House of colors eller känner du någon som behöver komma i kontakt? Kontakta verksamheten genom att antingen ringa eller mejla Jinn: jinn.ohlson@socialhisingen.goteborg.se 0736-514099
  • Du kan också kontakta verksamheten via Instagram: _house_of_colors_

Läs mer: House of colors

– Att vi får medel för att driva mötesplatsen är otroligt viktigt och en livlina för många av våra unga och jag ser ju att Göteborgs Stad på olika sätt försöker hitta fler vägar för att göra staden till en tryggare plats. Man har till exempel tagit fram gedigna rapporter kring unga hbtqi-personers villkor i skolan och det finns en mer generell plan för att förbättra hbtqi-personers livsvillkor. Sen finns det ju fortfarande mycket kvar att göra utifrån den planen, säger Jinn.

 

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.Prenumerera så du inte missar något nytt!