Foto: House of vision/Göteborg & Co

2024-05-06 | 3 min läsning
Ingen full ränterabatt på hållbarhetslänkade lån
Göteborg är första stad i världen med hållbarhetslänkade lån. 2022 uppnåddes alla hållbarhetsmål kopplade till lånet och Göteborg fick största möjliga ränterabatt. 2023 uppnåddes bara två av fyra mål, vilket delvis anses bero på omvärldsfaktorer och väldigt högt satta mål.

Hållbarhetskopplade lån innebär kortfattat att räntan på lånet kopplas till hur väl låntagaren förbättrar sitt hållbarhetsarbete. Göteborg Stads hållbarhetslänkade lån är i själva verket ett lånelöfte på åtta miljarder.

Men för att ha ett lånelöfte måste Göteborgs Stad betala en årlig avgift, och det är alltså denna som blir lägre om vissa mål nås som är kopplade till hållbarhet.

Göteborgs Stad internationell pionjär

 – Det är ett lån som antagligen aldrig kommer att tas, men det är nödvändigt för staden för kreditbetygets skull, säger Fredrik Block, som har hand om Göteborg Stads skuldportfölj.

Fredrik Block. Foto: Julia Lejon

Idag är kreditbetyget AA+ och det påverkar räntan på övriga lån som omförhandlas hela tiden.

Hållbarhetslänkade lån är inget ovanligt inom företagsvärlden, men när Göteborgs Stad tecknade hållbarhetslänkade lån 2022 var de pionjärer i världen. Och fortfarande är det ingen annan stad som har hoppat på hållbarhetskopplade lån i Sverige.

200 000 kronor i rabatt 2023

– Som mest kan vi få 400 000 kronor i rabatt – eller straff – varje år. Det arbete vi gör i Göteborgs Stad har alltså direkt påverkan på våra ränteutgifter, säger Fredrik Block.

Göteborgs Stad har tre delmål som handlar om klimat och ett om social hållbarhet. Resultatet för 2023 visar att Göteborgs Stad klarade två av fyra mål – rabatten blir alltså 200 000 kronor.

Fjärrvärmemålet styrs av osäkerhetsfaktorer

Att fjärrvärmemålet inte uppnådde acceptabla värden utan istället försämrades förklarar Fredrik Block delvis med omvärldsfaktorer.

– Fjärrvärme är väldigt beroende av osäkra faktorer som energipriser och vädret. Det är sådant som inte går att styra.

Göteborgs Stads egen produktion av förnybar fjärrvärme har försämrats. Stadens mål för 2025 är 100 procent.

Ett väldigt högt uppsatt mål

Målet för året nåddes inte heller när det gäller ”fossilfri fordonsflotta”, något Fredrik Block menar beror på ett väldigt högt uppsatt mål som “ingen på jorden” trodde att staden skulle uppnå.

– Det blev i praktiken omöjligt att klara det politiska målet med en 100 procent fossilfri fordonsflotta redan 2023. Från 71 till 82 procent är däremot ett tecken på att målet kommer att uppnås i framtiden.

Goda chanser att uppnå målen för förnybar energi

– En av anledningarna är att Renova inte har kunnat elda restavfall som planerat, därför har Göteborg Energi istället behövt använda naturgas i nätet, säger Fredrik Block.

När man måste producera mer själv finns det inte kapacitet att producera förnybar energi, vilket höjer det fossila.

Fredrik Block trycker på att förbättringar har skett inom alla områden förutom fjärrvärme och ser stora chanser att uppnå 100 procent förnybar energi år 2025.

Energieffektiva lokaler och det sociala målet uppnåddes

 Göteborgslokaler uppnådde sitt mål om energianvändning i lokaler. Även det sociala målet – de insatser som staden gör för att få bort alla särskilt utsatta områden, anses uppnått.

– Tre av de fyra målen visar tydliga förbättringar så staden fortsätter att röra sig mot våra ambitiösa klimatmål och sociala utmaningar, avslutar Fredrik Block.

Foto: Cia EranderPrenumerera så du inte missar något nytt!