2024-02-06 | 3 min läsning

Internationell skola tar form på Guldheden

Utsikt mot Göteborgs universitets Geovetarcentrum och Wavrinskys plats. Foto: Carl Edholm
2024-02-06 | 3 min läsning
Internationell skola tar form på Guldheden
Mycket på gång på en liten yta – så kan man sammanfatta det pågående bygget av en ny skolbyggnad till International School of the Gothenburg Region, ISGR, vid Wavrinskys plats på Guldheden.

För alla som har rört sig längs Guldhedsgatan mellan Wavrinskys plats och Sahlgrenska har det inte gått att undgå att märka det byggprojekt som pågått där i knappt ett år.

Foto: Carl Edholm

Just nu håller man på att resa stommen på den nya fyravåningsbyggnaden som ska innehålla bland annat 15 klassrum, matsal och rörelsesal.

– Det är en utmaning att få ihop logistiken på en så liten yta, men vi har hittat lösningar som fungerar, säger Linus Ek Hjalmarsson, platschef hos entreprenören Hedin Construction.

8000 kubikmeter berg bortsprängt

Marginalerna är små mellan den befintliga skolbyggnaden, förskolan strax intill, spårvagnsspår, bilväg och gång- och cykelväg. Dessutom är det extra viktigt att blåljustrafik kan ta sig fram, eftersom det stora universitetssjukhuset Sahlgrenska ligger längs samma väg. För att göra plats för den nya byggnaden har drygt 8 000 kubikmeter berg sprängts och forslats bort för att få plats med byggnaden.

Mittemot byggarbetsplatsen ligger Göteborgs universitets Geovetarcentrum där man forskar och utbildar specialister på just berggrund. Så det var kanske inte så konstigt att det en dag dök upp en person som gärna ville undersöka det blottlagda berget. Foto: Carl Edholm

– Eftersom vi är i ett så trångt läge så fick vi tänka om och såga en del av bergväggen med stålvajer. Det blev en mycket vacker snittyta, så det är nästan synd att den nu byggs in så att det bara är en liten del av den som syns, säger Cecilia Lundqvist, projektledare på stadsfastighetsförvaltningen.

Byggnaden växer fram under våren

Stommen började resas den 8 januari och kommer vara klar någon gång i mitten på mars. Sedan börjar arbetet med väggar och tak, och huset beräknas vara tätt någon gång i slutet av våren.

Här tittar vi in i det som blir matsalen och tillagningsköket. Foto: Carl Edholm

Skolmiljön har kulturhistoriska värden och ingår i bevarandeområde Södra Guldheden i Göteborgs bevarandeprogram. Detta har man tagit särskild hänsyn till vid utformningen av den nya byggnaden, som till exempel kommer att få en tegelfasad som muras på plats.

Enligt planen ska byggnaden vara klar att börja användas till höstterminen 2025.

Visionsbild av hur den nya skolbyggnaden ska se ut när den är klar.Prenumerera så du inte missar något nytt!