2024-06-24 | 1 min läsning

Invigning för nytt konstverk i Lundby

Konstverket Enticed contemplation av Nandipha Mntambo. Foto: Göteborgs Stad
2024-06-24 | 1 min läsning
Invigning för nytt konstverk i Lundby
Som en stor hjälm som man kan kliva in i för en stunds vila och eftertanke. Så kan det nya konstverket i Lundby park beskrivas. Onsdag 3 juli är det dags för invigning med kaffe och kaka.

Konstverket blir en del i aktivitetsstråket som leder fram till Lundbybadet på Hisingen. Området har genomgått en stor förvandling under många år. Längs stråket finns numera träd, ängsplantering, bänkar, studsmattor, utegym, pingisbord, mål för bollspel och små läktare med tak.

Ska locka till eftertanke

Konstverket som är skapat av Nandipha Mntambo heter Enticed contemplation – förtrollad kontemplation på svenska. Formen påminner om en riddarhjälm, fem gånger fem meter stor, gjord av metallnät. Som namnet antyder ska det locka just till eftertanke.

– Att det påminner om en hjälm gör att det också kopplar till aktiviteterna i stråket och utbyggnadsplanerna för området där en ishall ingår, säger Penelope Nikolopoulos, projektledare vid exploateringsförvaltningen.

Verket är en donation till Göteborgs Stad från Sverigehuset som har byggt kvarteret Lundbypark vid aktivitetsstråket.

Konstverk i Lundby park
  • Konstverket Enticed contemplation av Nandipha Mntambo invigs onsdag 3 juli klockan 15 – 16
  • På plats finns representanter från Sverigehuset och Göteborgs Stad för att berätta om aktivitetsstråket och konstverket
  • Det blir traditionell bandklippning och det bjuds på kaffe, saft och kakaPrenumerera så du inte missar något nytt!