Brandmän i arbetslag 4 på Angereds brandstation, som tog emot en person med en funktionsnedsättning för att jobbskugga under några timmar. Foto: Fredrik Janevik

2023-07-03 | 6 min läsning
Jobbskuggning ökar mångfalden och främjar inkludering
I början av juni hade personer med funktionsnedsättning som har daglig verksamhet, möjlighet att skugga en person på en ”drömarbetsplats” under en dag.

Det är första året som förvaltningen för funktionsstöd inom Göteborgs Stad har arrangerat en samordnad och gemensam jobbskuggarvecka för personer med en funktionsnedsättning. Det är en dag som spenderas utanför personens ordinarie dagliga verksamhet och ger en möjlighet att få inblick i en arbetsplats som hen annars kanske inte skulle ha kommit i kontakt med. Jobbskuggardagen möjliggör positiva möten och erfarenheter för både jobbskuggare och arbetsgivare.  

En dag på ”drömarbetsplatsen”

Personer med funktionsnedsättning och som har daglig verksamhet, har fått önska en drömarbetsplats för en dag och sökandet efter praktikplats har utgått från deras önskemål. I år var det totalt 16 personer som jobbskuggade på olika arbetsplatser. Tre av de arbetsgivare som tog emot en jobbskuggare berättar varför de har valt att ställa upp, vad skuggningen har betytt för dem och de delar också med sig av en spännande situation eller frågeställning de bär med sig ifrån dagen.  

Händelsestyrd verksamhet på en brandstation

Räddningstjänsten på Angereds brandstation tog emot en jobbskugga under ett par timmar i början av juni. Fredrik Janevik är platschef på stationen.   

– Arbetslag 4 hade förberett en påhittad trafikolycka på stationen för att öva och som vår jobbskuggare fick delta i. Det var roligt att vi hade möjlighet att fullfölja övningen som planerat. Vår verksamhet är ju väldigt händelsestyrd och det gör att man inte vet ifall planen håller. Jag tror att hon tyckte att det var spännande att få vara med. 

Räddningstjänsten blir ofta tillfrågade om studiebesök.   

– Ja, det är något vi gärna ställer upp på om vi har tid och möjlighet, säger Fredrik Janevik. Det gör vi oavsett vad man har för förutsättningar, det spelar ingen roll om man har en funktionsnedsättning.  

En självklarhet för P4 Göteborg att ställa upp

Teddy Paunkoski arbetar som programledare på P4 Göteborg och är en av de som har välkomnat en jobbskuggare under en dag. Teddy berättar att P4 Göteborg blev smickrade över att få frågan om att ställa upp.  

Radion är en plats för alla och vi gör radio för alla, därför var det var en självklarhet för oss att tacka ja, säger Teddy Paunkoski. Dessutom var jag personligen väldigt nyfiken på vad det innebar att jobbskugga någon. 

Teddy Paunkoskis jobbskuggare fick följa med bakom radiokulisserna Foto: Simon Persson

Det var väldigt spännande att höra om hans poddarbete, säger Teddy Paunkoski. Jag tog med honom in i radions direktsändning och tillsammans med stödpedagogen från den dagliga verksamheten, berättade han för lyssnarna om vad jobbskuggning innebär och varför han och stödpedagogen var där. Det blev intressanta frågor och efter sändningen gav han mig konstruktiv feedback på hur jag genomför mina intervjuer, det uppskattar jag, säger Teddy. 

De båda har varit i kontakt med varandra sedan jobbskuggardagen och kommer att fortsätta med det framöver. Teddy kommer bland annat att hjälpa till med namn på intressanta personer att intervjua i podden.  

Hela dagen var fantastiskt rolig, säger Teddy. Det gav mig och min arbetsplats en möjlighet att lära känna den här personen. Vi var med om intressanta och spännande samtal och möten och vi fick alla med oss nya perspektiv. Jag lärde mig också om hur det är inom en daglig verksamhet och det var en erfarenhet att kunna utbyta bilder. Min uppfattning är att även min jobbskugga tyckte att det var en intressant dag, han verkade nöjd och glad, avslutar Teddy Paunkoski. 

Skuggningen gav direktören tänkvärda insikter

Camilla Blomqvist arbetar som direktör inom förvaltningen för funktionsstöd. Hon var en av flera tjänstepersoner inom Göteborgs Stad som skuggades under en dag. 

Camilla arbetade tidigare i den kommun som var först ut i Sverige med att genomföra jobbskuggardagar. Hon svarade därför ja direkt när hon fick frågan om att ta emot en skugga under en arbetsdag. 

Camilla Blomqvist, direktör inom förvaltningen för funktionsstöd.

Det här är ett viktigt sätt att uppmärksamma vi som arbetar om att vi behöver bjuda in personer som står längre från arbetsmarknaden, säger Camilla Blomqvist. Det är ett tillfälle för oss att kunna inspirera och ge möjlighet att prova på olika slags arbeten. 

Jobbskuggardagen gav Camilla Blomqvist tänkvärda insikter och hon fick besvara lite andra typer av frågor, än vad hon brukar få av till exempel praoelever och praktikanter. 

Jag tycker det är bra att vi tar emot jobbskuggare, säger Camilla Blomqvist. Det blir ett sätt att visa upp sin arbetsplats för en person med funktionsnedsättning under en dag. Det gör också att jag som skuggas kan få kommentarer, återkoppling och frågor på ett helt nytt sätt på det jag själv gör i mitt arbete.  

Camillas jobbskuggare reagerade bland annat på det stora antalet inbokade möten under dagen och undrade hur det är möjligt att hinna förbereda sig för så många olika slags frågor? 

Det är en mycket bra och relevant fundering, säger Camilla Blomqvist. Jag fick också frågan om vad nästa steg är efter möten som jag är på, även det en mycket bra fråga.  

Camillas jobbskuggare är intresserad av samhällsinstitutionerna och hur politiken fungerar och hon fick träffa både förvaltningsnämndens ordförande och förvaltningsledningen inom funktionsstöd.  

Hon återkopplade i förvaltningsledningen att hon tyckte vi hade fokus framåt och en positiv ton, vilket var roligt att höra, avslutar Camilla Blomqvist. 

Fler arbetsplatser välkomnas

Jobbskuggning öppnar dörrar, ökar mångfalden och motverkar fördomar. Årets jobbskuggare och projektgruppen för Jobbskuggarveckan tackar följande arbetsplatser och företag för deras medverkan och engagemang:  

 • Stora Coop Bäckebol  
 • Karnevals kommitté, Hammarkullekarnevalen  
 • Milles Teknikplast AB  
 • Västra Bil, Kungsbacka  
 • Keolis Sverige AB  
 • Kulturhuset Bergsjön, Göteborgs Stad  
 • Angereds Brandstation, Räddningstjänsten Storgöteborg  
 • Verkstad & Förrådsenheten, Räddningstjänsten  
 • Vaktmästeri, Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgs Stad  
 • Enhetschef, Förvaltningen för Funktionsstöd, Göteborg Stad  
 • Förvaltningsdirektör, Förvaltningen för Funktionsstöd, Göteborg Stad  
 • Göteborgsoperan  
 • Mini City / Orienta i Angered  
 • P4 Göteborg, SR  
 • Familjebostäder Eriksbo  
 • Vrångö Transport 


Prenumerera så du inte missar något nytt!

FAKTA | Jobbskuggarveckan

Jobbskuggarveckan startade på Irland 2007. Sedan dess har veckan blivit internationell och genomförs samtidigt på olika arbetsplatser runtom i Europa. Förhoppningen är att den här dagen bidrar till en positiv attitydförändring i samhället och främjar inkludering på arbetsmarknaden. I Sverige samordnas satsningen genom Svenska Föreningen för Supported Employment, SFSE. 

Kontaktpersoner inom förvaltningen för funktionsstöd är Nicklas Axelsson och Ida Lie, metodutvecklare inom daglig verksamhet.