Bild från “Göteborgs digitala tvilling”. Gestaltningen är inte klar utan ska prövas i bygglovsprocessen.

2024-04-30 | 1 min läsning
Klartecken till detaljplanen för Norr om centralstationen
Mark- och miljööverdomstolen gav på tisdagen klartecken till detaljplanen för området Norr om Centralstationen. Domen kan inte överklagas.

Domstolen fastställer därmed kommunfullmäktiges beslut från april 2021 om att godkänna detaljplanen. Planen överklagades av bland andra Götiska Förbundet och Nätverket trädplan Göteborg.

– Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att den antagna detaljplanen inte medför påtaglig skada på riksintresset Göteborgs innerstad och att det inte heller i övrigt finns skäl att upphäva beslutet att anta detaljplanen, förklarar Lisa Holmdahl Pedersen, chefsjurist på stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommer synas tydligt i Göteborgs skyline

– Göteborgs kommun har hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt plan- och bygglagen. Domen kan inte överklagas, fortsätter Lisa Holmdahl Pedersen.

Området är cirka 20 000 kvadratmeter stort och ligger precis i anslutning till Centralstationen, Nils Ericson Terminalen och Västlänkens kommande uppgång. I detaljplanen föreslås en grupp höga hus som kommer att synas tydligt i Göteborgs skyline. Området ska fyllas med bostäder, kontor, hotell, butiker och restauranger. Exploatör är Jernhusen.Prenumerera så du inte missar något nytt!