Nu är det grönt och blommar för fullt. Men den vackra grönskan kan också bli en livsfara för trafikanter. Foto: Malin Tejler

2024-06-17 | 2 min läsning
Klipp ner växtlighet och minska trafikfaran
Den blomstertid som nu kommer kan också innebära en trafikfara. När träd och buskar växer ut i gatan och skymmer sikten finns risk för förödande konsekvenser. Så här kan du som fastighetsägare bidra till att öka trafiksäkerheten.

En orsak till trafikolyckor är växtlighet som skymmer sikten i trafiken. Fastighetsägare har ansvar för att sköta om häckar, buskar och träd på sin egen tomt, så att risken för olyckor begränsas. Särskilt viktigt är det att säkerställa en god sikt i korsningar och vid utfarter.

– Du som fastighetsägare eller tomtansvarig ökar trafiksäkerheten och förebygger olyckor genom att klippa ner och rensa bort grenar, träd, häckar och buskar som sticker ut på gatan eller skymmer sikten, säger Annika Repo Wallman, tillförordnad enhetschef, tillsynsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Riktlinjer för fri sikt

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska växtlighet på hörntomter som gränsar mot gata eller cykelväg inte vara högre än 80 centimeter, mätt från vägbanan. Det gäller inom en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera håll. Finns det en trottoar eller en upphöjd cykelväg invid tomten ska växtligheten inte vara högre än 70 centimeter.

Har du en utfart mot en gata får växtligheten inte vara högre än 80 centimeter och då gäller det inom en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter längs med gatan och 2,5 meter inåt utfarten. Korsar utfarten en trottoar eller en upphöjd cykelväg ska växtligheten inte vara högre än 70 centimeter.

Informationsinsats inför sommaren

Just nu genomför stadsbyggnadsförvaltningen en insats för att sprida informationen om vad det är som gäller, vilka riktlinjerna är och vilket ansvar fastighetsägaren har.

Malin Tejler är koordinator på stadsbyggnadsförvaltningens tillsynsenhet.

– I dessa tider försöker vi informera extra kring fastighetsägarens skyldighet. Vi tror att det är många som inte vet vad som gäller, men som vill göra rätt, säger Malin Tejler, koordinator på tillsynsenheten.Prenumerera så du inte missar något nytt!