2023-08-29 | 3 min läsning

Kom och prata framtid i Göteborgs Stads samtals-bar

2023-08-29 | 3 min läsning
Kom och prata framtid i Göteborgs Stads samtals-bar
Under Frihamnsdagarna öppnar Göteborgs Stad en mötesplats för dialog om hur alla gemensamt kan göra Göteborg till en framtidsstad. Experter, politiker, föreningar och göteborgare samtalar om cirkulär ekonomi, desinformation, inkludering för alla och mycket mer.

Den framtidsbara staden är en stor mötesyta som möbleras upp i en av glaspaviljongerna på Bananpiren under Frihamnsdagarna. Här samlas intresseorganisationer, experter, brukare, föreningar och nyfikna göteborgare kring olika frågeställningar. Det är göteborgarnas röster som sätts i fokus och vem som helst är välkommen att lyssna och ge sig in i diskussionen.  

–  Här ger vi chansen till göteborgarna att vara delaktiga i sin kommun, en viktig demokratisk rättighet. Vi kan bara nå våra mål och skapa en stad som är redo för framtiden, genom att samverka med de som bor och verkar i Göteborg, säger Eva Englund, direktör på förvaltningen för demokrati och medborgarservice.  

Program i Göteborgs Stads monter

Torsdag 

10–12: Framtidens transporter och resande – hur ska vi färdas och få plats i framtidens Göteborg?  

12–14: Funka-staden – hur kan Göteborg bli en jämlik stad, även för personer med funktionsnedsättning?  

14–16: Civilsymbios – hur kan staden bättre ta till vara kraften i civilsamhället?  

Fredag 

10–12: Framtidsstaden för äldre – hur blir Göteborg den bästa staden med och för äldre?  

12–14: Framtidsstaden för unga – hur tar Göteborg tillvara kraften från yngre?  

14–16: Tillit i den framtidsbara staden – om dialog, desinformation och förtroende.   

Lördag 

12–14: Framtidsstaden är cirkulär – om framtidens handel, köpmönster och hållbarhet.   

14–16: Matomställning för framtidens Göteborg – hur samlar vi kraft till matomställningen? 

 

Hur blir Göteborg en stad för alla, hur ser framtidens transporter ut, hur skapas tillit hos unga respektive äldre och vad konsumerar vi år 2030? Det är några frågeställningar som ska diskuteras, med målsättningen att utforska framtidsbilder och definiera förändringar som behöver ske för att nå stadens mål och målen i Agenda 2030. 

Riggat för dialog och live-podd

De tre dagarna är indelade i åtta tvåtimmars-pass med varsitt tema, som tar avstamp i ett kunskapshöjande quiz och avslutas med en live-podd, som lyfter de viktigaste insikterna i varje ämne. Här finns ytor för workshops och runda bord-samtal, där specialister som metodutvecklare och digitala designers också medverkar. 

–  Tillsammans skapar vi en gränsöverskridande idéverkstad, där vi försöker hitta lösningar på samhällsproblem genom att prata på nya sätt och i nya konstellationer, säger Ulrica Ramstedt, planeringsledare på Göteborgs Stad.  

 

FrihamnsdagarnaPrenumerera så du inte missar något nytt!