2023-08-22 | 1 min läsning
Kulturskolan ska nå unga med funktionsnedsättning
Med start hösten 2024 kommer alla lärare på Kulturskolan få en utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ”Precis som inom grundskolan möter våra lärare barn och unga med utmaningar inom NPF. Därför behöver vi mer kunskap i detta”, säger Ulrika Jörgensdotter på Kulturskolan.

Resursteamet består av sex lärare, men kommer utökas med två, så att det finns representanter från varje utbildningsområde.

– I hela landet har vi i Kulturskolan sedan lång tid tillbaka varit dåliga på att nå barn och unga med funktionsnedsättningar, säger Ulrika Jörgensdotter.

“Upplevde att man inte hade rätt kompetens”

Ulrika Jörgensdotter är utvecklingsledare inom Kulturskolan och leder resursteamets arbete med att utveckla en tillgänglig Kulturskola för barn och unga med funktionsnedsättning.

Ett av Kulturskolans mål är att nå just barn och unga med funktionsnedsättningar.

– Här i Göteborg har vi, liksom i andra kommuner, försökt bli bättre genom olika projekt där vi försökt nå barn och unga. Via fokusgruppssamtal med bland annat lärare på Kulturskolan fick vi insikt om att man upplevde att man inte hade rätt kompetens för att möta barn och unga med funktionsnedsättningar. Eftersom det här är en prioriterad målgrupp ville vi satsa på det, säger Ulrika Jörgensdotter.

Ska nå samtliga medarbetare

Under läsåret 2019/20 genomgick medarbetarna i resursteamet själva tillsammans med ytterligare ett 20-tal lärare en intern pilotutbildning med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Utbildningen genomfördes i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ågrenska och Eldorado. Kulturskolans ledning har bestämt att grundutbildningen i NPF nu ska nå samtliga medarbetare.

– Vi ser fram emot hösten 2024 och har nu ett år på oss att planera för utbildningen, säger Ulrika Jörgensdotter.Prenumerera så du inte missar något nytt!