2023-08-30 | 1 min läsning

Lämna din fallfrukt på återvinningscentralen

2023-08-30 | 1 min läsning
Lämna din fallfrukt på återvinningscentralen
Det bästa du kan göra med din frukt är att äta upp den. Det näst bästa är att lämna in fallfrukten på en återvinningscentral så omvandlas den till biogas och biogödsel.

– Förra året fick vi in 100 ton fallfrukt på återvinningscentralerna. Det räcker till biogas för nästan 15 000 mil eller fyra varv runt jordklotet med en personbil, säger Per Hogedal, ansvarig för Kretsloppsparken Alelyckan.

Läs mer:

Göteborgs Stad: Matavfallsinsamling

Fallfruktinlämning erbjuds varje höst då matavfallskärlen snabbt fylls och blir för tunga. Dessutom går det åt för många små matavfallspåsar. Mindre mängder kan läggas  i matavfallspåsar i matavfallskärlet.

Minskar utsläppen av växthusgaser

Resultatet blir biogas som kan ersätta fossila bränslen. Det minskar av utsläppen av växthusgaser. Resten – biogödsel – kan ersätta mineralgödsel som blir allt svårare och dyrare att bryta och dessutom innehåller kadmium.

Men att äta upp frukten är ändå det bästa. Det är tio gånger bättre, ur miljösynpunkt, än att göra biogas av den. Om du inte orkar eller hinner ta hand om din frukt själv kan du skänka till grannar, ställa en korg med frukt utanför staketet, sätta upp en skylt för hugade plockare eller anteckna sig på fruktförmedlingssajter som www.pallafrukt.se och www.aktavara.org

Fallfruktsinlämning på återvinningscentralen pågår till december.Prenumerera så du inte missar något nytt!