2024-03-19 | 4 min läsning

Lugnare raster ska ge mindre bråk

Anna-Karin Steinholtz är kurator på Guldhedsskolan. Foto: Annelie Alsbjer
2024-03-19 | 4 min läsning
Lugnare raster ska ge mindre bråk
I ett lugnt hörn på Guldhedsskolans skolgård spelar elever kort och tre-i-rad, ritar och pysslar. Det kallas Lugna hörnan.

– För vissa elever är rasten för stor och fri och det kan bli mycket bråk och konflikt. Nu finns det någonstans att vara även för dem, säger Anna-Karin Steinholtz, kurator på Guldhedsskolan.

Varje lunchrast, måndag till fredag, under vårterminen kan elever i årskurs 3 till 6 vara i Lugna hörnan. Arman Borojerdi är fritidspedagog på Guldhedsskolan. Han har märkt att eleverna uppskattar att hörnan finns.

Arman Borojerdi är fritidspedagog på Guldhedsskolan. Foto: Annelie Alsbjer

Äldre elever lär de yngre

– Lugna hörnan är en plats för elever som inte är så aktiva på rasten, är rastlösa som inte vet vad de ska hitta på. Ibland ser vi också att elever sitter själva och inte gör något, säger Arman.

Också äldre elever kikar nyfiket förbi.

– Jag försöker erbjuda de äldre eleverna att vara med och leda någon av aktiviteterna, till exempel genom att lära de yngre eleverna hur de spelar Uno, hålla sagostund, visa knep för att rita eller varför inte hålla i ett pass med yoga, säger Anna-Karin.

Material från fritids

Arman och Anna-Karin bär ut lådan med kortlekar, spel, färgpennor och kritor. Nu när det är kallt ute finns det filtar att sitta på runt den stora bänken.

Foto: Annelie Alsbjer

– Så fort vi tar med oss lådan ut kommer eleverna. Vi använder bara sådant material som vi redan har på fritids och i andra verksamheter, säger Arman.

Längre in på vårterminen, när gruset har sopats bort från asfalten ritar eleverna med kritor på marken. När det blir varmare på våren lägger fritidspedagogerna ut madrasser och mattor till bland annat barnyoga och legobygge.

Bidrar till trygghet och värdegrund

Anna-Karin startade upp Lugna hörnan under förra terminen tillsammans med fritidsverksamheten. Det är en del av skolans trygghets- och värdegrundsarbete och syftet är att dels kunna motverka konflikter och dels erbjuda en mer nyanserad rast för eleverna. Målet är en trygg skolgård och en rast som ger alla elever möjligheter att trivas och utvecklas socialt utifrån sina förutsättningar och behov. Hörnan har grund i barnkonventionen och alla barns rättigheter och lika värde, så att alla elever har något att göra på rasten.

Foto: Annelie Alsbjer

– Det finns mycket verktyg för hur skolans medarbetare ska hantera redan påbörjade konflikter. Lugna hörnan är en förebyggande insats och ett praktiskt sätt att få in det salutogena, hälsofrämjande perspektivet här på Guldhedsskolan. Det är så lätt att bli reaktiv och skruva på olika åtgärder som alla handlar om att stoppa och minska konflikter, berättar Anna-Karin.

– Men min erfarenhet är att det alltid är viktigast att lägga mest krut på att jobba proaktivt. Lugna hörnan skapar möjlighet till lugna, konstruktiva aktiviteter där elever får möjlighet att utvecklas i socialt samspel med andra elever med vuxenstöd vid behov. Hörnan bidrar till ökad trivsel, gemenskap, glädje, nya kamratkontakter och en stimulerande rast, berättar Anna-Karin.

”Viktigt att vara ute med eleverna på rasten”

Tidigare tog fritidspedagogerna med sig material ut när det fanns tid för det. Skulle de behöva täcka upp för någon annan blev det inga aktiviteter den dagen. Anna-Karin tycker att det är viktigt att vara ute på rasten med eleverna, även i sin roll som kurator.

– Det känns inte som att jag förlorar tid, det känns som att jag investerar tid. Ute på rasten ser jag sådant som jag har nytta av i samtal med eleverna. Det kan handla om en elev som känner sig ensam, trots att hen är med sina kompisar. Det blir enklare att förstå vad eleven menar när jag kan observera ”first hand” ute på skolgården, säger Anna-Karin.

Vill utveckla lugna hörnan

Framåt vill Anna-Karin och Arman utveckla lugna hörnan bland annat genom att engagera fler lärare på skolan.

– Ska det här bli stort och bra för fler elever måste lärarna vara med. Vi hoppas på att skolgården för de allra yngsta eleverna blir inspirerade och snart kan sätta i gång.

– Det går alltid att fylla på med fler saker i lådan och kanske ställa ut fler bänkar, säger Arman.

Foto: Annelie AlsbjerPrenumerera så du inte missar något nytt!