2024-02-14 | 3 min läsning

Malika är språkombud inom hemtjänsten

Malika Ould Said är språkombud på sin arbetsplats inom hemtjänsten. Foto: Privat
2024-02-14 | 3 min läsning
Malika är språkombud inom hemtjänsten
Malika Ould Said arbetar som undersköterska och har utbildat sig till språkombud för att stötta kollegor i språkutveckling. Det kan handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa till i frågor om vardaglig språkanvändning.

När frågan kom från Malikas chef om någon i arbetsgruppen på Rambergets hemtjänst var intresserad av att gå utbildning till språkombud var Malika snabb med att visa intresse. Hon har alltid varit ett stöd till de kollegor som behövt språkhjälp och såg nu en chans att utvecklas i rollen.

“Både roligt och givande”

– Mer än hälften av oss har inte svenska som modersmål och vi arbetar i en organisation med många förkortningar och interna begrepp. Att vara till hjälp för mina kollegor är både roligt och givande, säger hon.

Utbildningen till språkombud sker vid fyra tillfällen där deltagarna bland annat får med sig kunskap om hur de kan förklara rutiner för vikarier och för kollegor som behöver extra stöd.

– Det är viktigt att alla förstår våra rutiner och hur vi dokumenterar. Det kan även handla om hur de ska formulera ett mejl, skriva en avvikelse eller ta ett telefonsamtal, säger hon.

En stor del av arbetsdagen spenderar Malika och hennes kollegor med omsorgstagare. Där är kommunikationen väldigt viktig.

– Vi jobbar med människor, vi måste kunna kommunicera. Om en omsorgstagare inte förstår, då blir det tokigt. De som jobbar här vill ju bli förstådda, säger hon.

Positiva kollegor

– Mina kollegor är verkligen positiva. När de stöter på problem hör de av sig till mig. Några gjorde det även innan, men nu har jag presenterat mig för arbetsgruppen och fler vänder sig till mig. De kallar mig till och med för ”språkpolis”, säger hon och skrattar.

Chefen ser många vinster

Malikas chef, Camilla Freidlitz, vet av erfarenhet sedan tidigare att språkombud är ett bra stöd för medarbetarna. Konceptet språkombud har funnits sedan 2009 och idag finns det drygt 3 000 utbildade språkombud i Sverige. Rambergets hemtjänst tar också emot elever från vård- och omsorgsprogrammen varje månad som gör praktik.

– Många av studenterna skriver och läser bra svenska men förstår inte alltid innebörden av alla ord. Det kan också gälla under utvecklingssamtal med mina medarbetare, vet de vad lyhörd betyder? Omvärldsbevakning? Om man inte förstår det förstår man kanske inte lönekriterierna fullt ut. Jag tar till mig jättemycket av att ha ett språkombud på avdelningen, säger hon.

Språkombud

  • Är ett koncept som innehåller utbildning till språkombud, utbildning till språkombudsutbildare och fortbildning för chefer
  • Konceptet ägs sedan 2018 av föreningen Vård- och omsorgscollege och har utvecklats och prövats sedan 2009
  • Idag finns det drygt 3 000 utbildade språkombud i Sverige och fler är på väg
  • Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling

Källa: Vård- och omsorgscollege

 

Vilka kan gå utbildningen till språkombud?

  • Medarbetare som arbetar aktivt inom vårds-och omsorg, vårdbiträden, undersköterskor, specialistundersköterskor
  • I urvalet av medarbetare är det viktigt att tänka på att medarbetaren ska behärska svenska språket väl och känna sig trygg med att tala inför en grupp.
  • Genom att kunna medvetandegöra hur språket används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet och för att alla medarbetares kompetens ska användas

Läs mer: Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningenPrenumerera så du inte missar något nytt!