2024-03-22 | 3 min läsning

Mammor i Backa får kunskap genom Mamma united

Mamma united arbetar med att stärka och stötta mammor. Efterfrågan på deras program växer för varje år. Foto: Mamma united
2024-03-22 | 3 min läsning
Mammor i Backa får kunskap genom Mamma united
Mamma united är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv. Under våren genomför de för första gången sitt uppskattade program i Göteborg. Minst 20 mammor i Hisings Backa deltar.

Mamma united grundades 2020 av Anja Nordenfelt och har sin bas i Stockholmsområdet. Visionen är att stötta, utbilda och stärka mammor i socioekonomiskt utsatta områden, vilket även ska bidra till att deras barn får bättre förutsättningar.

Basprogrammet består av tolv träffar på sammanlagt 24 timmar där mammorna får kunskap i allt från hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet till sparande och våld i hemmet.

Torsdag 21 mars drar en helt ny grupp i gång i Göteborg. Närmare bestämt i Hyresgästföreningens lokal i Brunnsbo. Satsningen är en del av det tvååriga medborgarlöftet om konkreta åtgärder från polis, stadsdelen och lokala aktörer för att på sikt få bort Hisings Backa från listan av utsatta området.

Foto: Mamma united

– Just den här satsningen med Mamma United är det fastighetsägarna i området – Stena fastigheter, Poseidon och Bostadsbolaget – som står för. Vi är jättenyfikna på vad det här programmet kan leda till, säger Annika Strandberg, enhetschef för samhällsutvecklingsenheten, socialförvaltningen Hisingen.

Kunskap om allt från kvinnohälsa till sparande

 20 mammor är anmälda till den första träffen som består av en presentation av Mamma united, samarbetspartners och vad som kommer att ske vid de olika tillfällena.

Grundaren och verksamhetschefen Anja Nordenfelt berättar att programmet är uppbyggt kring olika ämnen där Mamma united identifierat att mammorna har en låg kunskap, och även låg tillit.

Vid tio tillfällen bjuds personer från samhällsviktiga verksamheter in. Det kan till exempel vara en polis som kommer och pratar om rekrytering till gäng, en barnmorska som pratar om kvinnohälsa eller socialtjänsten som berättar om hur den jobbar.

Foto: Mamma united

– När vi väl har mammorna på plats och vi berättat vad vi kan bidra med så är de väldigt tacksamma. Och när programmet är slut vill de inte att det ska ta slut. Det är därför vi också försöker starta communityn som gör att det sociala sammanhanget kan bestå, säger Anja Nordenfelt.

Rekryteringen svår

Den allra svårast delen, när ett nytt program ska börja, är just att rekrytera de mammor som ska delta. Det räcker inte att locka med affischer i trappuppgångar.

– De ska vilja vara med, och det är alltid en utmaning att nå ut. Göteborgs Stad jobbar ju till exempel med föräldrastöd i vår egen regi och mammorna i dessa områden är en svår grupp att nå, säger Ellinor Gustafsson, utvecklingsledare trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Mamma united har skött hela rekryteringsprocessen för gruppen i Hisings Backa. Anja Nordenfelt berättar att det gäller att vara kreativ och leta upp mammorna på öppna förskolan, språkkaféer eller i samband med arbetsmarknadsinsatser. Varje gång läggs runt 60 timmar på att hitta de 50-tal mammor som sedan ska bearbetas.

– När vi fått deras namn och nummer och börjar ringa dem så brukar det sluta med att vi har 25 mammor som kan tänka sig att komma. Det kan vara olika orsaker till att man inte kan delta, till exempel att det krockar med sfi-undevisningen.

”Stora förhoppningar”

Efter varje genomfört program lämnar Mamma united en rapport till uppdragsgivaren. Förutom att observera gruppen parallellt med programmet – för att se om de till exempel börjar prata bättre svenska eller börjar umgås med varandra – görs djupintervjuer med ett antal mammor.

– Vi har stora förhoppningar på att Mamma uniteds utbildningsprogram kan bli en metod som vi kan arbeta långsiktigt med, säger Annika Strandberg.Prenumerera så du inte missar något nytt!