Foto: Försvarsmakten

2024-03-12 | 1 min läsning
Marinövning i Göteborg och på västkusten
15 fartyg och sammanlagt 800 personer från marinen deltar i Marinövning Vår 24 som genomförs på västkusten 13–20 mars. I Göteborg övar marinen med fartyg och militära fordon i hamninloppet och angränsande områden.

Marinövning Vår 24 är årets första maringemensamma övning och har fokus på undervattensstrid som omfattar ubåtsjakt och minröjning med ytstrids- och luftförsvarsövningar.

Övningarna kommer framför allt att pågå under dagtid men ibland även under kvällar och nätter. Militär personal, fartyg, båtar och militär lastbilstrafik kommer med stor sannolikhet att höras och synas mer än vanligt under denna tid.

Foto: Försvarsmakten

Ingen skarp ammunition

Marinövning Vår 24 leds av Fjärde sjöstridsflottiljen. I övningen ingår marinens samtliga förband, inklusive Älvsborgs amfibieregemente, enheter från helikopterflottiljen, Kustbevakningen samt finska och franska enheter.

Inga skarpskjutningar pågår under övningen.Prenumerera så du inte missar något nytt!