Medborgarrådet och politiker samlade på avslutningen den 1 juni. Foto: Pedram Fazelzadeh/Visual arena

2024-06-04 | 4 min läsning
Medborgarrådet har lämnat över sina rekommendationer
”En grönare stad” och ”Ett helt fossilfritt Göteborg år 2030” är två av rekommendationerna utifrån frågan ”Hur kan göteborgarna bli mer delaktiga i stadens miljö- och klimatarbete?” som Göteborgs Stads medborgarråd jobbat fram under våren.

Göteborgs Stad har provat att inrätta ett så kallat medborgarråd. Metoden heter ”citizens’ assembly”. I lördags var det final för rådets arbete.

Under en intensiv sista dag finslipade rådsmedlemmarna sina rekommendationer på frågeställningen ”Hur kan göteborgarna bli mer delaktiga i stadens miljö- och klimatarbete?”

”Överträffade våra förväntningar”

Medborgarrådet lämnade högtidligt över rekommendationerna till sex av Göteborgs ledande politiker.

Några av Göteborgs politiker, med Karin Pleijel från miljö- och klimatnämnden i spetsen, tog emot rekommendationerna från rådets medlemmar vid en ceremoni den 1 juni 2024. Foto: Pedram Fazelzadeh/Visual arena

– Avslutningen på medborgarrådet överträffade faktiskt våra förväntningar. Det var en närmast elektrisk stämning i slutet när politikerna tog emot rekommendationerna och alla inblandade fick berätta om vad de tog med sig från arbetet med medborgarrådet, säger Mats Alfredson, som tillsammans med Kristina Eberth varit projektledare för medborgarrådet för Göteborgs Stad.

– Vi blev verkligen imponerade över det arbete och den kunskapsresa som rådet gjort, fortsätter Mats Alfredson.

Har höga förväntningar

30 personer har fått möjlighet att bidra med tankar och förslag på hur staden kan engagera och involvera invånarna i att ställa om samhället för miljön och klimatet. Rådsmedlemmarna har på olika sätt fått lära sig om demokrati-, miljö- och klimatfrågor och om vad Göteborgs Stad redan gör inom miljöområdet.

Medborgarrådets rekommendationer

Kortversion:

  1. Etablera en fast representativ remissinstans bestående av medborgare
  2. Medborgarrådet ska fortsätta och utökas för att nå fler i samhället
  3. En grönare stad
  4. Skapa kommunikation som engagerar
  5. Ett helt fossilfritt Göteborg år 2030
  6. En hållbar, attraktiv livsstil i Göteborg
Länkar:

 

Efter sina tre träffar var de tydliga med att de nu har höga förväntningar på politikerna att ta till sig rekommendationerna och att skynda på miljö- och klimatomställningen.

De politiker från miljö- och klimatnämnden samt nämnden för demokrati och medborgarservice som var på plats för att ta emot rekommendationerna, lovade att göra så.

”Vi är jätteglada att ni har ställt upp”

– Det känns fantastiskt roligt med detta medborgarråd i den tid vi lever där demokratin behöver vitaliseras. Det är ni som sitter här som har hjälpt oss med detta på det här fantastiskt spännande och nya sättet. Vi är jätteglada att ni har ställt upp, och ni har också vidgat våra sinnen och våra vyer, sa Karin Pleijel (MP), ordförande i miljö- och klimatnämnden.

Och Björn Jedvert (L), andre vice ordförande i nämnden för demokrati och medborgarservice, sa så här:

– Stort stort tack för ert engagemang, er tid och allt som ni har lagt ner på detta. För mig känns det som ett bevis på att det här kan vara en metod som vi kan arbeta vidare med för att få bättre kommunikation och en demokrati som blir alltmer livskraftig. Det känns väldigt bra att man kan hitta nya former att samarbeta kring i en tid när demokratin kämpar.

Foto: Louise Alfredsson

Jeanne Hategekimana, rådsmedlem, kallade deltagandet i medborgarrådet för en fantastisk erfarenhet.

– Det var fascinerande för mig att uppleva hur vi tillsammans kunde jobba för att göra vår stad Göteborg till en bättre plats att leva på. Jag ser fram emot att fortsätta mitt engagemang i den här sortens samarbete.

Ingela Tengelin instämde:

– Jag är jätteglad att jag blev en av dem som fick vara med i rådet. Jag har lärt mig väldigt mycket och det har varit väldigt roligt att träffa människor från alla håll i denna grupp.
Det har givit mig väldigt mycket och jag hoppas att det vi lämnar över till er politiker kommer att ge även er väldigt mycket!

Leif Wallström poängterade att bollen nu ligger hos politikerna:

– Det är nu ett ansvar för våra politiker här att beakta de frågor som vi i rådet har koncentrerat oss på. Vi hoppas att ni verkligen tar det här på allvar, för det gör vi!Prenumerera så du inte missar något nytt!