2024-02-15 | 2 min läsning

Miljöförvaltningen svarar på frågor om Oceanabranden

Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg
2024-02-15 | 2 min läsning
Miljöförvaltningen svarar på frågor om Oceanabranden
En omfattande brand utbröt på måndagsmorgonen i Lisebergs vattenpalats Oceana. Vårt Göteborg har pratat med Erik Svensson, miljöutredare på miljöförvaltningen, om de potentiella skadorna på miljön i Göteborg.

Vad gör miljöförvaltningen nu och framåt?

– I det nuvarande skedet så avvaktar vi att räddningstjänsten ska bli klara. Självklart är vi i kontakt med dem och samverkar, men just nu gör vi inga aktiviteter på plats. Framöver kommer ju brandområdet att behöva saneras och det som rivs behöver man ta om hand på ett bra sätt så att man inte skadar marken eller vattnet i närheten. Det är fastighetsägarens eller byggherrens ansvar att göra det med så liten påverkan på miljön som möjligt, och Göteborgs Stads roll blir då att kontrollera att det görs på rätt sätt.

Erik Svensson, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Hur stor påverkan har den giftiga röken på miljön?

– Den här sortens kortvariga punktutsläpp påverkar personer i den omedelbara närheten under tiden det ryker. Men på längre sikt har det inte så stor effekt då röken transporteras bort och späds ut, och efter ett tag försvinner den ur atmosfären. Sett till helheten så är detta ett ganska litet bidrag till den totala luftföroreningen. Men just att den är lokal och tidsbegränsad gör effekten stor där och då.

Allt släckskum som kan rinna ner i Mölndalsån och i dagvattenbrunnar – är det giftigt?

– Vi har fått information från räddningstjänsten om att man använt den minst skadliga sortens släckskum. Räddningstjänsten bedömer att det inte spridits till ån utan att det stannat kvar i byggnaden.

Sotet runt omkring området – är det farligt?

– Vi förstår att det finns en oro hos dem som bor i närheten för gifter från sotet som ramlat ned på marken, till exempel att förskolor i närheten skulle kunna vara kontaminerade. Med den kunskap vi har idag om bränders effekter på markmiljön så är bedömningen att det vanligtvis inte finns akuta risker för människors hälsa på grund av nedfall från den här typen av bränder. Vi har inga indikationer på att sotet från denna brand på något avgörande sätt skulle skilja sig från sot från andra bränder. Varken miljöförvaltningen eller räddningstjänsten ser i dagsläget någon anledning till särskilda rekommendationer.

Röken från branden syntes över stora delar av Göteborg. Foto: Mia WinterfjordPrenumerera så du inte missar något nytt!