2024-02-28 | 1 min läsning

Oceanas skador mindre än väntat

Foto: Jesper Wiberg
2024-02-28 | 1 min läsning
Oceanas skador mindre än väntat
De inledande tekniska undersökningarna av Oceana visar att större delar än förväntat bedöms som helt eller delvis oskadade även om det fortfarande finns osäkerheter i utredningarna.

De delar som tycks av klarat sig bra är bland annat ytskikt i bassänghallen liksom källaren med teknikcentraler. Tegelbyggnaden som vetter mot Mölndalsvägen med entré, omklädningsrum och restaurang har rökskador men är i stora delar intakt.

Rivning och sanering inledd

Försäkringsbolag, entreprenör, Liseberg, polisen och Haverikommissionen håller nu på med en rad parallella utredningar av vad som orsakade branden. Men det är i dagsläget för tidigt att dra några slutsatser om brandorsaken.

Huvudentreprenören NCC har börjat sanera och riva de skadade delarna av Oceana, ett arbete som ska pågå de närmaste månaderna. Stadsmiljöförvaltningen kommer på uppdrag av Liseberg att städa upp brandrester som spreds i närområdet under och efter branden.

Tillfälligt kapitaltillskott

Liseberg har bett Göteborgs kommunstyrelse om ett tillfälligt kapitaltillskott till dotterbolaget som äger Liseberg Grand curiosa hotell och Oceana vattenvärld. Detta för att värdet på Oceana måste skrivas ner av redovisningstekniska skäl medan försäkringsersättningen kan dröja. Kommunstyrelse kommer att hantera denna fråga på onsdag i nästa vecka. Tjänsteutlåtandet går att läsa här:  Villkorat kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17Prenumerera så du inte missar något nytt!