GoCiklo, Pling och Urbancorner är tre av företagen i mobilitetshotellet i Nordstan. Foto: Philip Liljenberg

2024-05-31 | 3 min läsning
Mobilitetshotell ska göra Göteborg renare och tystare
Ett nytt så kallat mobilitetshotell har öppnat i Nordstan. Detta för att underlätta tysta och utsläppsfria transporter av både gods och människor i innerstan.

Längst in på Spannmålsgatan i gatuplan vid Nordstans p-hus och affärscentrum har en handfull företag just flyttat ihop. De erbjuder tjänster som ska göra vardagen mer hållbar och smidig för alla som rör sig i city.

Det kan till exempel vara kunder som vill ha paket hemkörda med lastcykel eller elmoped. Eller hantverkare och servicepersonal som vill byta från skåpbil till ett mindre och smidigare fordon. Och alla som vill cykla eller använda småfordon som elsparkcykel eller lastcykel.

Miljökommunalrådet Karin Pleijel klippte invigningsbandet utanför lokalerna i Nordstan. Foto: Pao Duell

”Göteborg är först i Sverige”

– Göteborg är först i Sverige, och möjligen i Europa, med denna satsning på samverkan kring flöden av gods och människor, där utveckling, risker och framgångar delas mellan alla parter. Här växlar vi upp med EU-finansiering för att nå långsiktig effekt, säger Suzanne Green, projektledare på stadsmiljöförvaltningen.

Mobilitetshotellet ligger rakt ovanför Nordstans underjordiska lastgata för stora fordon. Detta gör att en del gods enkelt kan flyttas med hiss och lastas på lastcyklar och andra småfordon som sedan levererar på de ofta trånga gatorna i city.

Färre lastbilar och skåpbilar i innerstan

En förhoppning med satsningen är att minska antalet lastbilar och skåpbilar i innerstan, så att gator och platser blir tystare och renare.

– Det unika med mobilitetshotellet är innovationshöjden. Förutom att vi kombinerar personlig mobilitet och logistik på samma plats så ger vi nu hantverkare och serviceföretag goda möjligheter att använda mikromobilitet och cykel för att utföra sina tjänster, säger Anastazia Kronberg, processledare på Business Region Göteborg.

– Jag är övertygad om att nya roller, värdekedjor och affärsmodeller kommer växa fram här och det är precis det vi behöver se för att den gröna omställningen ska accelerera, säger Anastazia Kronberg.

”Det här är bara början”

Suzanne Green på stadsmiljöförvaltningen igen:

– Det här är bara början och vi hoppas att det ska skapas fler mobilitetshotell på andra ställen i Göteborg.

 

Mobilitetshotellet
  • Har kommit till genom samverkan mellan stadsmiljöförvaltningen, Business Region Göteborg och Nordstans affärscentrum.
  • Satsningen finansieras delvis genom EU-projektet Move21 som syftar till att förändra europeiska städer till smarta knutpunkter för ren och effektiv mobilitet och logistik.
  • I en gemensam butikslokal med entré inifrån Nordstadstorget finns Bike Fixx och Urbancorner som säljer och servar cyklar, elcyklar, elsparkcyklar och andra mikromobilitetsfordon.
  • Vägg i vägg, i p-huset, finns GoCiklo som erbjuder elmopeder och snabba batteribyten och cykeltransportföretaget Pling. Grossisten Ahlsells har ett obemannat mikrolager för hantverkare som snabbt kan hämta saknade produkter eller få dem utkörda till sig med cykel- eller mopedbud.
  • Dessutom finns ett antal transportcyklar som Göteborgs Stad lånar ut till hantverks- och serviceföretag.

Visionen bakom mobilitetshotellet är att möjliggöra den nödvändiga omställningen till mer hållbara transporter och hållbar stadsutveckling. Enligt Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram måste den motoriserade trafiken i staden minska med 25 procent fram till år 2030.Prenumerera så du inte missar något nytt!