Joana Marija Stojanovska är en av de fyra ungdomarna i kampanjen för Göteborgsförslaget. Foto: Lo Birgersson

2024-02-19 | 3 min läsning
Möt medborgarna bakom kampanjen för Göteborgsförslaget
Från och med idag kommer invånare i Göteborg att kunna ta del av en kampanj om Göteborgsförslaget. Kampanjen är skapad av unga medborgare och Göteborgs Stad hoppas locka grupper som inte vanligtvis använder sig av detta demokrati-verktyg.

Göteborgsförslaget är ett webbaserat verktyg som Göteborgs Stad använder sig av för att göteborgarna ska kunna komma med idéer direkt till stadens politiker. Genom att lämna ett förslag kan alla vara med och utveckla och påverka vad som händer i staden.

Vill nå ut till unga

Den kampanj som rullar ut på måndagen är lite speciell eftersom målgruppen som man önskar nå ut till är representerad i kampanjen och dessutom har varit med och skapat den.

Joana vill se fler träd i området där hon bor.

– Vi vet att det finns grupper och områden i Göteborg som inte vet att Göteborgsförslaget finns och som inte har tilltro till samhället och det är oroväckande. Det är bland annat unga, säger Åsa Aguayo Åkesson, planeringsledare och ansvarig för Göteborgsförslaget.

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har samarbetat med studenter som läser medie- och kommunikationsvetenskap på Göteborgs universitet och det är en av deras idéer som ligger till grund för utformandet av kampanjen. På affischer och i sociala medier syns nu fyra andra ungdomar som man kommer att kunna se representera sig själva och de förslag de själva har tagit fram.

Vill bidra till demokratin

Joana Marija Stojanovska är en av de fyra ungdomarna. Hennes förslag är att plantera fler träd i sitt bostadsområde eftersom hon anser att det är viktigt att behålla närheten till grönska och natur. Demokrati är något hon brinner för.

Lovisa efterlyser fler ställen för unga att träffas på.

– Jag jobbar mycket med unga i nordost och jag gick med i kampanjen för deras skull. Det är många som inte vet om vad Göteborgsförslaget är för något och att de kan föra vidare förslag till politiker och kommunen. Staden har mycket som man erbjuder för att invånare ska kunna göra sina röster hörda, säger hon.

Representation är viktigt

Amin Al Qatanani har också deltagit i kampanjen och han hoppas att den kommer att göra skillnad.

– Jag känner mig stolt för att det är sällan som folk från mina områden får vara ansiktet utåt för lösningar på problem som man faktiskt har. Jag är ansiktet utåt för en kampanj som vill öka kännedom om Göteborgsförslaget. Det gör mig stolt, säger han.

Amin vill ha fler jobb för unga.

Amin Al Qatanani tycker det är viktigt med representation, bland annat för att det skapar bättre självkänsla. Som troende muslim är det viktigt för honom att bidra till samhället. Ett sätt att göra det är för honom att motverka den negativa mediabild han upplever finns om personer som honom.

– Det är viktigt att personer som jag syns positivt i media så att andra kan se att vi kan göra skillnad, säger han.

Joana Marija Stojanovska håller med om att representation är viktigt.

– Om andra unga ser mig kanske de känner att de också kan ta plats. Då kanske det är de som vågar nästa gång, säger hon.

Varför är det viktigt att involvera målgruppen i en sån här kampanj?

– För det första, att jobba med delaktighet och inkludering innebär att vi måste jobba tillsammans med de vi gör verksamheten för. Vi, i Göteborgs Stad, är duktiga på att jobba för invånare, men vi måste även jobba mer med dem. Det är ju de som är experter på deras vardag, säger Åsa Aguayo Åkesson och fortsätter:

– Detta gäller inte bara Göteborgsförslaget utan allt demokratiarbete i staden. Vi vill leva som vi lär. Kampanjen är alltså ett exempel på ett arbetssätt och hur vi ska jobba mer med inkludering i staden.Prenumerera så du inte missar något nytt!