2024-03-27 | 4 min läsning
Möt undersköterskan Richard som ständigt utvecklas
Variation, kompetens och utveckling är viktiga pusselbitar för att kunna göra ett bra arbete och trivas. Det menar Richard Eliasson som är undersköterska inom kommunal hälso- och sjukvård.

– Jag läste omvårdnadsprogrammet och började arbeta som timvikarie 1996. På den tiden fick man kanske inte bidra på samma sätt. Jag minns att jag inte fick ge insulin för sjuksköterskorna. Det var såklart lite tråkigt, säger Richard.

Richard har lång erfarenhet som undersköterska. Han har bland annat arbetat inom hemtjänst och på en bemanningsenhet.

Trivs i sin nygamla roll

 Sedan drygt ett år arbetar Richard som undersköterska i den kommunala hälso- och sjukvården. Richard ångrar inte att han sökte och fick möjlighet att skriva ett nytt kapitel.

– Jag trivs otroligt bra och är glad att jag tog chansen, säger Richard.

Även om det var en ny utmaning för honom så visste han en del om vad som väntade. I början av karriären arbetade nämligen Richard en sommar inom hemsjukvården, som idag kallas för kommunal hälso- och sjukvård.

– Alla vet kanske inte om att du kan arbeta som undersköterska även i den kommunala hälso- och sjukvården, berättar Richard.

Kommunal hälso- och sjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral, kan du ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård (kommunal primärvård). Det gör det möjligt för dig att få vård hemma, både under en kortare eller längre period.

Läs mer: Kommunal hälso- och sjukvård i Göteborgs Stad

Det bästa är variationen

Professionen eller själva yrket har en stor variation, enligt Richard. Både vad gäller arbetstiderna; du kan jobba dag, kväll och natt, men också själva arbetsuppgifterna varierar stort.

– Det bästa med jobbet är att det är så omväxlande. Numer arbetar jag måndag till fredag från klockan 7.30 till 16. Det finns såklart olika arbetsplatser och arbetsuppgifter för undersköterskor, men ett medskick från mig är att verkligen ta vara på undersköterskors kompetens, säger Richard och konstaterar:

– Många undersköterskor vill och kan ge insulin, lägga om sår eller ta blodprov. För egen del så tycker jag att ta blodprov kan vara lite svårt. Men jag blir bättre för varje gång, berättar Richard.

Hembesök hos patienter

Richard är en av tre undersköterskor som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård i centrala Göteborg. En typisk dag börjar nästan alltid med morgonmötet.

– Sjuksköterskorna och jag går genom dagens schema. Vi ser över besök och vad jag ska göra. Jag arbetar på fyra vård- och omsorgsboenden även om jag tillhör hälso- och sjukvården. Jag går oftast själv och när jag träffar personal på vård- och omsorgsboenden brukar de säga: ”här kommer sjuksköterskan”, säger Richard och skrattar.

Richard brukar därför vara tydlig med att han är undersköterska och att hans arbetsuppgifter kommer från sjuksköterskor.

– För patienten berättar jag alltid varför jag är där och vad jag ska göra. Jag är till för dem och inte tvärtom, det är viktigt att komma ihåg. I min roll så kan man säga att jag är ett stöd till sjuksköterskor och avlastar dem, säger Richard.

Utvecklas och lär sig av sjuksköterskorna

När Richard började sin nya tjänst blev det en ögonöppnare. Han noterade hur mycket kunskap och vilket fantastiskt arbete som sjuksköterskorna bidrar med.

– Jag lär mig av sjuksköterskorna och ser verkligen vilket stort ansvar de tar. Det kan vara avancerade såromläggningar och remisser, men också all dokumentation och samverkan med läkare, säger Richard.

Kompetensutveckling är en viktig hörnsten för Richard. Han är mån om att ta reda på information och tvekar inte att lära sig nya saker.

Detta kan du få hjälp med

Den kommunala hälso- och sjukvården kan bland annat hjälpa dig med din medicin, sår, smärtlindring, rehabilitering, injektioner och om du behöver extra näring i form av dropp eller sond. Inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Läs mer om vilket stöd du kan få och hur du kontaktar kommunala hälso- och sjukvården i Göteborgs Stad.

– Jag har fått beröm för att jag tar initiativ och läser på. Jag försöker vara flexibel och tycker det är kul att undersöka saker och alltid lära mig mer, allt från såromläggning och provtagning till provresultat, säger Richard och tänker tillbaka på pandemin.

– Efterfrågan var stor efter sjukvårdskunnig personal som kunde stötta samhället och sjukvården. Jag har en bakgrund inom hemvärnet och blev erbjuden att vara med och vid behov kunna stötta Östra sjukhuset. I samband med det fick jag gå en utbildning som Försvarsmakten ordnade.

Utmaningar och behov

För att utveckla vården och öka kompetensen tror Richard att utbildningar till personal är en möjlig väg.

– Att vi lär oss av varandra är vi vana vid inom äldreomsorgen. Men tiden eller intresset finns kanske inte alltid där. Varför inte ha utbildning externt? För alla medarbetare fast vid olika tillfällen. Låt oss säga fyra gånger per år. Det skulle kunna vara att lära sig mer om hjärtat eller något annat kunskapshöjande, berättar Richard.

Andra utmaningar som Richard lyfter är arbetsmiljön och brist på personal.

– Det ser såklart olika ut. Men om jag jämför med hur det såg ut när jag började mot idag. Ja, då var det mer personal. Jag tror vi kan vinna mycket på att förbättra arbetsmiljö, ett exempel är arbetstiderna. Även om det kan vara en utmaning så tror jag att lägga egna scheman eller att få lämna önskemål om vilka tider man vill arbeta, kan göra mycket för många, avrundar Richard.Prenumerera så du inte missar något nytt!