2024-06-12 | 1 min läsning

Ny AI-tjänst för personer med funktionsnedsättning

En ny AI-lösning ska göra det enklare för personer med intellektuell funktionsnedsättning att ta till sig information på webben och söka stöd via e-tjänster. Foto: Thirdman/Pexels
2024-06-12 | 1 min läsning
Ny AI-tjänst för personer med funktionsnedsättning
För många med funktionsnedsättning kan det vara en stor utmaning att förstå texter och ansöka om stöd på kommuners och myndigheters webbsidor. En ny AI-lösning som ska utvecklas i Göteborg kommer att göra det lättare.

Tillsammans med Skellefteå kommun, Jönköpings kommun och statens forskningsinstitut Rise ska Göteborgs Stad ta fram ett AI-baserat kommunikationsstöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Idén om AI-lösningen kommer från kommunikatören Johan Twedberg på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg.

– Vi har sett att många personer med funktionsnedsättning har svårt att ta till sig information på webben och söka stöd via e-tjänster. Jag fick då en idé om en AI-lösning som gör om och individanpassar informationen efter varje besökares egen förmåga, säger han.

Skellefteå kommun hade liknande tankar och tillsammans med Rise och Jönköpings kommun formades idén vidare till en ansökan som statens innovationsmyndighet Vinnova nu har beviljat.

Klart hösten 2025

I projektet kommer man att använda styrkorna med generativ AI, bland annat genom att transformera text till bild eller text till tal. Tjänsten ska vara webbaserad och kunna användas enskilt eller tillsammans med närstående, medarbetare inom LSS eller i skolor.

Hösten 2025 planeras projektet vara klart. Då är förhoppningen att det ska finnas större möjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning att själva kunna välja en daglig verksamhet, förstå sina rättigheter eller anmäla sig till en rolig aktivitet via internet, och kunna leva som alla andra.Prenumerera så du inte missar något nytt!