Foto: Trafik Göteborg

2024-04-02 | 2 min läsning
Ny avstängning vid Eriksbergsmotet – räkna med köer
På fredag 5 april stängs Cronackersbron mot Lindholmen vid Eriksbergsmotet. Bilister får räkna med köer och längre restid de närmaste månaderna.

Eriksbergsmotet på Hisingen håller på att byggas om. Syftet är att öka säkerheten och framkomligheten på Lundbyleden, och bygget väntas vara klart i höst då det öppnar en ny anslutning till Inlandsgatan. Fram till dess påverkas trafiken i området på olika sätt under olika perioder. Ett tips är att ladda ner appen trafiken.nu och vara förberedd på längre restider.

Cronackersbron stängs mot Lindholmen

Runt klockan 20.00 på fredag stängs Cronackersbron för fordonstrafik i riktning mot Lindholmen. Trafiken leds om via Nordviksgatan. Detta kommer främst att påverka trafiken till och från Eriksberg. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan kommer fram förbi arbetsområdet. Cronackersbron kommer samtidigt att hållas öppen i andra riktningen.

Karta: Trafik Göteborg

Flera vägarbeten ökar risken för köer

På grund av att Kolhamnsgatan norrut är stängd samtidigt som Cronackersbron berörs fler trafikanter. Det pågår dessutom arbeten i Lindholmsallén som gör att trafiksituationen kommer att bli mer ansträngd. Avstängningarna kan därför leda till köer i området.

Om möjligt är det bra att undvika rusningstrafik eller att välja andra vägar och färdsätt. Den som måste ta bilen får räkna med längre restider. Avstängningen gäller fram till 1 juni i år.Prenumerera så du inte missar något nytt!