2023-02-13 | 2 min läsning
Ny rapport: Lågkonjunktur i Göteborg
Det råder lågkonjunktur bland Göteborgsföretagen, exportindustrin är dock fortsatt stark och det finns fler arbeten i regionen än i övriga Sverige. Företagens förväntningar på tillväxt och lönsamhet dämpas av läget i omvärlden, inflationen och störda leveranskedjor. Det visar den senaste konjunkturrapporten.

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

Under sista kvartalet 2022 sjönk konjunkturindikatorn för Göteborgsregionen 2,5 punkter till 89,0, det innebär att det är lågkonjuktur. Det beror främst på det svaga läget inom handeln, bygg- och tjänstesektorn.

Trycker på bromsen

Volymerna fortsatte att öka bland tillverkningsföretagen under det fjärde kvartalet. De fortsätter att anställa, men behovet är inte lika stort längre. Lönsamheten är betydligt sämre och framöver räknar tillverkarna med sänkta volymer. Konjunkturläget upplevs som strax under normalt.

– Tillverkningsföretagen trycker alltmer på bromsen. Industrins orderingång har gått ner på negativa nettotal på såväl hemma- som exportmarknaden, så den verkar krympa, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Iskallt inom handeln

Tjänstesektorn upplever en mycket svag konjunktur, men många företag har fortsatt brist på kompetent arbetskraft. Både efterfrågan och lönsamhet är oförändrad. Byggsektorn ser pessimistiskt framåt när det gäller byggvolym och anställda. Byggtakten saktade ner under sista kvartalet 2022 på grund av lägre efterfrågan och tuffare finanser. Inom handeln är det fortsatt mörkt, även om det skett en viss återhämtning. Företagen räknar med minskad försäljning och färre anställda framöver.

– Många handelsföretag hade minskade försäljningsvolymer under slutet på året, som vanligtvis är ett av de bättre kvartalen för handeln, säger Peter Warda.

Starkare arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen är fortsatt stark och fler än 10 000 jobb annonserades ut varje månad under fjärde kvartalet 2022, precis som tidigare under året. Tillväxten av jobb i regionen är mycket starkare än i Stockholm, Malmö och övriga Sverige.

Hotell och restaurang samt information och kommunikation är de branscher där sysselsättningen ökat mest. 5,6 procent är arbetslösa i Göteborgsregionen. För Sverige är siffran 6,6 procent.

-Det svaga konjunkturläget bedöms dock leda till att det under 2023 kommer att bli svårare att ta sig in på regionens arbetsmarknad, och att arbetslösheten kan vända något uppåt igen, säger Peter Warda.

Fler varsel och konkurser

Under fjärde kvartalet 2022 ökade antal varsel i Göteborgsregionen och konkurserna var 30 procent fler jämfört med samma kvartal 2021.

– Förväntningarna framåt är att både varsel och konkurser kommer att öka, dock från en låg nivå, säger Peter Warda.Prenumerera så du inte missar något nytt!