2024-05-31 | 2 min läsning

Ny ”termos” kan bli landmärke på gasklockans tomt

Det vinnande förslaget “Helan och halvan”. Visionsbild: Göteborg Energi
2024-05-31 | 2 min läsning
Ny ”termos” kan bli landmärke på gasklockans tomt
Göteborg Energi planerar att bygga en ackumulatortank för fjärrkyla på tomten i Gullbergsvass där gasklockan tidigare stod.

En ackumulatortank är en cylinderformad byggnad, ungefär 65 meter hög och 28 meter i diameter. Den kan både användas för att lagra energi och för att producera fjärrkyla eller fjärrvärme.

– Vårt projekt med ackumulatortanken befinner sig fortfarande i en förstudiefas och flera steg i processen återstår. Till exempel undersöker vi om tanken kanske ska vara en kombitank för både fjärrvärme och fjärrkyla, säger Sebastian Bergvall, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Göteborg Energi och ordförande i juryn.

– Men för att får alla förutsättningar på plats är det viktigt att i ett tidigt läge planera för gestaltningen. Vi ville säkerställa att det finns en bred palett av förslag och en process för att få fram de bästa. Det öppna tävlingsformatet har varit väldigt lyckat, fortsätter Sebastian Bergvall.

Många internationella bidrag i arkitekttävlingen

Över 80 förslag kom in till arkitekttävlingen. Vann gjorde bidraget Helan och Halvan, ritat av den portugisiske arkitekten Marcela Dantas. Helan och Halvan består av två cylindrar i korrugerad stålplåt. Den stora cylindern rymmer själva tanken och den smalare som lutar svagt innehåller en inspektionstrappa.

– Det känns roligt att vi fick in så många bidrag, inte minst från internationella arkitekter. Det visar att Göteborg är en stad öppen mot världen som vi ska vara. För oss på Göteborg Energi är det viktigt att de anläggningar vi bygger inte bara håller en hög teknisk kvalitet utan också bidrar till stadens utformning och utveckling, säger Sebastian Bergvall.

På tomten i Gullbergsvass har tidigare stått två gasklockor varav den sista revs 2017.

Visionsbild: Göteborg Energi

Juryns motivering

”Helan och Halvans har potential att bli ett nytt landmärke. De två byggnadskropparna varav den smalare står ledigt lutad mot tankens större cylinder bildar en avvägd komposition som väl genomförd kan nå konstnärliga dimensioner. På samma gång kopplar den genom sitt fasadmaterial av korrugerad stålplåt till industribyggnader och därigenom tillbaka till stadens historiska arv” skriver juryn i sin motivering.

I juryn har bland andra stadsarkitekt Björn Siesjö ingått.

Länk: Göteborg EnergiPrenumerera så du inte missar något nytt!