2024-04-30 | 5 min läsning

Ny vägledning ska öka tryggheten kring sociala boenden

Enhetschef Carina Lövberg, projektledare Petter Nilsson och Helena Hakeröd, utvecklingsledare. Foto: Anders Magnusson
2024-04-30 | 5 min läsning
Ny vägledning ska öka tryggheten kring sociala boenden
När sociala boenden flyttar till tätbebyggda bostadsområden möts de ofta av oro från grannar. Nu har socialförvaltningen Sydväst tagit fram en vägledning som ska hjälpa boendena att samverka med sitt närområde.

– Vi vill att alla ska få plats i staden, både brukarna på våra boenden och grannarna, säger Petter Nilsson, projektledare.

I projektet Mutual benefits arbetar Göteborgs Stad för att socialt utsatta ska inkluderas i stadsutvecklingen. Ett av projektets mål har varit att ta fram en vägledning för hur sociala boenden ska kunna samverka med sitt närområde, en fråga som blivit alltmer aktuell de senaste åren i takt med att staden växer.

– När våra boenden ska flytta till eller hamnar närmare ett tätbebyggt område blir många oroliga för att det ska bli mer otryggt. Med vägledningen vill vi hjälpa boendena att möta oron, öka tryggheten och stärka samarbetet med alla som bor och arbetar i närheten, säger Petter Nilsson, projektledare vid socialförvaltningen Sydväst.

Ökad trygghet för alla

Arbetet med att utveckla vägledningen påbörjades på Kallebäcks boende, som är ett boende för äldre med beroendeproblematik. Det var när Wallenstam började planera för närmare tvåtusen nya bostäder intill boendet som boendets plats blev i området högaktuell. Petter Nilsson tog då initiativ till samverkansprojektet Mutual benefits. Förutom Wallenstam involverades Stena fastigheter, Stadsmissionen och forskare från Chalmers i projektet.

Platssamverkan

Ett samarbete mellan olika aktörer kring en geografisk plats för att utveckla platsen till det bättre, ofta med syfte att öka tryggheten.

Socialförvaltningen Sydvästs platssamverkan kring sociala boenden bygger på fem principer:

  1. Brukarnas behov i grannskapet jämställs med andra invånares
  2. Korta enkla kontaktvägar mellan verksamhet och grannar
  3. Helt, rent, funktionellt och vackert
  4. Personal förstår sin roll i fungerande grannskap
  5. Skapa möten, empati och förståelse mellan grannar och brukarna

Läs mer:

Göteborgs Stad: Vägledning för platssamverkan kring sociala boenden

– Vi ville få tryggheten att funka för alla, både brukarna på Kallebäcks boende och de som skulle flytta in i området. Vi ville också samla våra erfarenheter, så att fler kan dra nytta av dem, säger Petter Nilsson.

Brukarnas behov jämställs med andra invånares

Vägledningen bygger på fem principer. En viktig utgångspunkt är att de insatser som görs inte bara ska vara trygghetsskapande för omgivningen utan också möta brukarnas behov.

– De behöver precis som alla andra känna sig delaktiga i området, att det här är deras hem lika mycket som andras. När grannskapet möter deras behov mår de bättre och risken för problemskapande beteende minskar, säger Petter Nilsson.

Tidigare hade man på Kallebäcks boende problem med att brukare brukade sitta och dricka alkohol utanför entrén, vilket förbipasserande kunde uppleva som otryggt, berättar Carina Lövberg, som är enhetschef på boendet.

– Då köpte vi in nya utemöbler till uteplatsen på baksidan där det är tillåtet att dricka alkohol. Vi har också lagt ny sten och asfalterat så att det är lättare att ta sig dit med till exempel rullstol. Så nu väljer fler att sitta där istället, säger Carina Lövberg.

Korta, enkla kontaktvägar

En annan princip är att det ska vara enkelt att snabbt komma i kontakt med boendena, till exempel via telefon.

– Det kan också handla om att skapa gemensamma nätverk, som trygghetsforum där personalen, fastighetsägare och andra ses regelbundet för att diskutera trygghetsfrågor, säger Petter Nilsson.

 Helt, rent och vackert

Den tredje principen är att det ska vara helt, rent och funktionellt runt boendena. På Kallebäcks boende är man noga med att snabbt laga sådant som är trasigt och göra det fint och trevligt runt boendet. Några av åtgärderna är bättre belysning, mer skräpplockning och bänkar för att brukarna ska kunna sätta sig och vila mellan busshållplatsen och boendet.

– Det blir respektfullt mot våra brukare, som verkligen uppskattar det, och utifrån ser man att vi är rädda om vår verksamhet och vår fastighet, säger Carina Lövberg.

Personalen har en viktig roll

Den fjärde principen handlar om att personalen behöver förstå sin betydelse i samarbetet med grannarna. Intrycket av brukare och personal blir ofta synonymt med intrycket av verksamheten. Personalen behöver dels kunna förklara för grannarna varför de som bor på boendet kanske inte alltid beter sig som andra, dels hjälpa brukarna att förstå hur de kan upplevas av sin omgivning.

– De som bor hos oss är kloka människor, men ibland glömmer man av sig. Här är vi i personalen viktiga, att påminna och till exempel säga att ”nu har vi en förskola mittemot och därför kan du inte sitta på den här bänken och dricka”, säger Carina Lövberg.

Möten kan öka förståelsen

Den femte principen handlar om att skapa möten och öka förståelsen mellan brukarna och de som bor eller arbetar i området. När Wallenstam började bygga i området blev till exempel många brukare oroliga och det gick rykten om att de skulle tvingas flytta. Boendet bjöd då in Wallenstams förvaltare och fastighetsskötare för att svara på frågor.

– Efter det minskade oron. Man kände att “vi ska bo i det här området precis som alla andra”. Och Wallenstams personal fick en möjlighet att träffa de som bor här och se hur de har det. Det blev ett väldigt bra möte, säger Carina Lövberg.

Boendet och fastighetsägarna jobbar nu kontinuerligt för att få till fler naturliga möten i området. Till exempel har man vid flera tillfällen arrangerat pop-up-caféer och i maj planerar man en grillkväll för att få brukare och grannar att mötas.

Ska användas på alla sociala boenden

Samtliga boendechefer i socialförvaltningen Sydväst har under våren fått en genomgång av den nya platssamverkansmodellen. Tanken är att den nu ska börja användas på alla sociala boenden i Göteborgs Stad.

– Om man jobbar ambitiöst utifrån de fem principerna kommer man att komma långt. Vi hoppas att vägledningen ska bli ett stöd för att få till en god samverkan i sitt område, förändra bilden av våra boenden och öka tryggheten för grannarna, säger Petter Nilsson.

Mutual benefits – klok design för ökad trygghet och en stad för alla
  • Fokuserar på hur socialt utsatta människor kan inkluderas när vi utvecklar staden.
  • Drivs av socialförvaltningen Sydväst i samarbete med Göteborgs Stadsmission, Stena Fastigheter, Wallenstam och Chalmers. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, står för merparten av finansieringen.
  • Ett av projektets mål har varit att utveckla och pröva en platssamverkansmodell kring sociala boenden. Modellen har tagits fram i samarbete med fastighetsägarna i området runt Kallebäcks boende: Wallenstam, Stena fastigheter och SGS.

Läs mer: Göteborgs Stad: Mutual benefitsPrenumerera så du inte missar något nytt!