2023-12-15 | 5 min läsning

Nya hallar byggs för en aktiv och sportig stad

Lundbyskolans nya sporthall kommer att stå klar efter jullovet. Foto: Carl Edholm
2023-12-15 | 5 min läsning
Nya hallar byggs för en aktiv och sportig stad
Göteborgs Stad bygger nya idrottshallar som är till inte bara för skolelever, utan även idrotts- och föreningslivet. Ett av de senaste och största projekten är Lundbyskolans sporthall –  som blir två hallar i en.

Lundby är ett nav för rörelse och idrott. Här ligger Lundbybadet, med simhall, gym och salar för gruppträning. Rambergsrinken öppnade för säsongen den 27 oktober. Bravida arena ger möjligheter till fotbollsupplevelser på olika nivåer, och Lundby basket känner nog de flesta till. Kort och gott – Lundby är en aktiv stadsdel.

Foto: Carl Edholm

I Lundbyskolans sporthallar kommer basket, handboll, innebandy och futsal att få möjligheten att utveckla sina verksamheter. Här blir Lundbyskolans två fullmåttshallar med läktare ett välkommet tillskott, såväl för högstadieskolans elever som de idrottsföreningar som har sin hemvist på Hisingen.

Foto: Carl Edholm

Två av stadens förvaltningar ansvarar för idrottsanläggningar. Idrotts- och föreningsförvaltningen bygger större sporthallar, eller driftar de hallar som stadsfastighetsförvaltningen bygger i anslutning till skolor.

– Möjligheten att idrotta och röra på sig är en grundläggande rättighet och en viktig del av ett hälsosamt och levande samhälle. Det är avgörande att denna möjlighet finns tillgänglig i hela staden, så att alla har chansen att delta och utvecklas genom idrott och rörelse, säger Martin Maros som är utvecklingsledare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Gemenskap och samhörighet

Göteborgs sporthallar är inte bara en plats för idrottsutövande, utan också en arena för gemenskap och samhörighet. Målet är att främja en kultur av inkludering och öppenhet, där människor från olika bakgrunder och åldrar kan mötas och dela sin passion för idrott och rörelse.

Foto: Carl Edholm

– Det handlar inte bara om tävling utan även om att ha roligt och njuta av fysisk aktivitet, menar Martin. På så sätt uppmuntras en hälsosam livsstil och välbefinnande över tid.

Fullmåttshallar med läktare

Hallarna i Lundby är fullmåttshallar, alltså 20 gånger 40 meter plus säkerhetsavstånd. De är även utrustade med läktare som kan rymma 1000 åskådare.

– I de här hallarna kommer bland annat Lundby basket, HP Warta, IBF Älvstranden samt IBF Backadalen att hålla till. Det kommer att flytta in fler föreningar, och Lundbyskolans sporthallar blir en viktig tillgång för samhället, som främjar både fysisk och mental hälsa och skapar möjligheter för människor att fortsätta utvecklas genom idrotten.

Öppen och tillgänglig skola

Lundbyskolan byggs enligt konceptet ”Skola som arena” vilket innebär att den kommer att vara öppen och tillgänglig för allmänheten under en större del av dygnet. Till exempel så kommer kulturevenemang och föreläsningar att hållas i den renoverade 1950-talsaulan som har plats för 800 åskådare.

Bertil Nordberg är den projektledare på stadsfastighetsförvaltningen som ansvarat för om- och nybyggnationen av hela Lundbyskolan.

– Hallarna tas i bruk när Lundbyskolan startar för eleverna i anpassad grundskola som börjar redan i januari 2024, och för de idrottsföreningar som kommer att nyttja hallen. Man kommer att kunna spela handboll, fotboll och basket här, säger Bertil.

Pågående byggprojekt

 • Lundbyskolan (två fullmåtthallar med läktare) beräknas färdig VT 2024
 • Torslandaskolan F-6 (mindre hall) beräknas färdig HT 2024
 • Påvelundsskolan (mindre hall samt en fullmåttshall) beräknas färdig VT 2026
 • Askimsskolan F-6, 20×40. Beräknad klar till HT 25
 • Noleredsskolan F-6, 20×40. Beräknad klar till VT 27
 • Sannaskolan, renovering av befintlig hall, beräknas klar till HT 2023
 • Bräckeskolan, ersätter befintlig, beräknas klar till 2026
 • ISGR campus Guldheden, en mindre rörelsesal om 200 kvm
 • Åkeredsskolan F-6, mindre delbar hall, ersätter befintlig. Byggstart i sommar, beräknas klar till höstterminen 2025

Den nya sporthallen går att dela av till två eller tre mindre hallar. Foto: Carl Edholm

Planerade byggprojekt

 • Nya Gårdstensskolan idrottshall, ersätter befintlig, beräknas färdig HT 2026
 • Smörgatan ny skola och idrottshall, förstudie
 • Guldhedsskolan, beräknas färdig HT 2025
 • Angeredsvinkeln (Gårdstensskolans evakueringslokal) 20×40 m delbar, beräknas färdig HT 2025
 • Brudbergsskolans sporthall (inväntar investeringsbeslut). Fristående, fullstor sporthall med läktarkapacitet för 500 personer, beräknas färdig slutet av 2026
 • Backaplan ny grundskola och sporthall (förstudie om fullmåttshall med läktare, där publikkapaciteten ligger på 150–600 personer. Särskilda extraytor för exempelvis dans, kampsport och andra aktiviteter kan också få plats
 • Gunnestorpsskolans sporthall, beräknas klar 2026
 • Vättnedalsskolans sporthall, förstudie färdig, väntar på investeringbeslut
 • Eriksboskolan F-6, nuvarande plan för färdigställande årsskiftet 25/26
 • Toleredsskolan har några projekt av olika typ. I en av dem ska man ersätta en befintlig mindre sporthall med en ny mindre hall som komplement till den fullstora sporthall som är tagen i bruk. Tidplan ej klar

 Prenumerera så du inte missar något nytt!