Foto: Göteborgs Hamn

2024-04-30 | 2 min läsning
Nytt containerrekord i Göteborgs hamn
Göteborgs hamns containervolymer fortsätter att öka. Första kvartalet 2024 hanterade hamnen fler containrar än någonsin under ett enskilt kvartal.

Förra året blev det bästa någonsin för Göteborgs hamn när det gäller hantering av containrar. En ökad export låg bakom de positiva siffrorna. Samtidigt minskade importen.

Den trenden har nu vänt. Under årets första kvartal ökade importen av containergods med elva procent jämfört med samma period 2023. Antalet exporterade containrar ökade med fyra procent.

Mer skogsprodukter på järnväg

Ökningen beror bland annat på att mer energiprodukter och bulklast, som skogsprodukter och byggnadsmaterial, har passerat genom Göteborgs hamn. Fler produkter fraktas också på järnväg till Göteborg där de sedan packas i containrar.

Importen av bilar har dock minskat och detsamma gäller hanteringen av så kallade roro-enheter, trailers och annat rullande gods som fraktas på fartyg med hög frekvens.

Antalet passagerare på kryssningsfartyg ökade däremot med elva procent till 258 000. Det är det högsta antalet passagerare sedan 2018 för motsvarande period.

Foto: Göteborgs Hamn AB

Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 20 procent av svensk utrikeshandel och drygt 50 procent av all containertrafik går via hamnen. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Läs mer: Göteborgs hamnPrenumerera så du inte missar något nytt!