2024-05-30 | 3 min läsning

Nytt föreningsbidrag inom delningsekonomi

Foto: Lo Birgersson
2024-05-30 | 3 min läsning
Nytt föreningsbidrag inom delningsekonomi
Föreningar och organisationer som bidrar till en mer hållbar stad genom att jobba med att reparera, låna, byta och dela kan nu söka ett nytt föreningsbidrag.

Det är socialnämnden Centrum och idrotts- och föreningsnämnden som beslutat om ett nytt föreningsbidrag inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Förhoppningen är att fler delningstjänster ska skapas i Göteborg.

Stina Lindgren är utvecklingsledare på socialförvaltningen Centrum och har varit med i arbetet kring att ta fram det nya bidraget. Foto: Kristina Ahlinder

– Det har tidigare inte funnits något kommunalt bidrag som har varit så specifikt och den här typen av organisationer har i princip inte kunnat söka kommunala bidrag för sina kostnader – som lokal och personal, säger Stina Lindgren, utvecklingsledare på socialförvaltningen Centrum.

Bidraget kan sökas av organisationer med verksamhet som bidrar till återbruk och en mer resurseffektiv konsumtion genom att reparera, låna, byta, dela, ge eller få. Det kan vara allt från att driva leksaksbibliotek till att lära ut hur man reparerar och tar hand om det man har i dag.

Föreningsbidrag cirkulär ekonomi och delningsekonomi

  • Kan sökas av organisationer med verksamhet inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi
  • Organisationerna måste följa Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället och till exempel ha en demokratisk verksamhet, ett organisationsnummer och ett bankgiro
  • Ansökan kan göras löpande från och med nu för 2024 års verksamhet via länken här nedan

Läs mer: Ansök om föreningsbidrag till organisationer inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi

Unikt förvaltningssamarbete

Uppdraget kommer från början från kommunfullmäktige och beslutet är unikt i sitt slag då det är ett samarbete mellan socialförvaltningen Centrum och idrotts- och föreningsförvaltningen. Även handläggningen kommer att ske ihop av båda förvaltningarna.

Ett nytt bidrag finns nu att söka för organisationer med verksamhet inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi.

– Det är lite speciellt, men det ska inte märkas utåt att vi är två förvaltningar. Det har varit en lång process och nu är vi glada för att det blir verklighet. Det kommer att bli ett lärande för oss att se hur vi behöver samverka. Förhoppningsvis ger det oss nya lärdomar om hur stadens bidragsgivning kan utvecklas och bli mer följsam generellt, säger Stina Lindgren.

Hoppas att många hittar till bidraget

Bidraget kan sökas löpande från och med nu för 2024 års verksamhet.

– Det ska bli spännande att se om det är många som kommer att söka det. Ett tiotal organisationer har varit med på våra remisser men det finns givetvis fler organisationer som kommer att beröras av att bidraget nu finns. Vi hoppas att det blir välkänt och att det ska vara lätt att förstå vad man kan söka för, när och hur det går till, säger Stina Lindgren.

Vad innebär bidraget för göteborgarna i stort?

– Vi hoppas att det bidrar till att det blir fler delningstjänster och att de organisationer som redan finns blir stadigare – att man kan växa och fortsätta att bidra till en hållbar stad. Vi hoppas också att det underlättar för medborgare att leva hållbart genom att ta del av verksamheter där man kan låna, byta, dela och reparera i större utsträckning.

Det nya bidraget kan sökas av verksamheter som bidrar till återbruk och en mer resurseffektiv konsumtion genom att reparera, låna, byta, dela, ge eller få.Prenumerera så du inte missar något nytt!