2023-06-29 | 2 min läsning
Nytt konstverk på Sannaskolans idrottshall
”Titta vad jag kan!” Vem har inte hört det utropet från ett barn som är stolt över att ha lärt sig att hjula med händerna i marken och fötterna uppåt himlen? Den rörelsen har konstnären Maria Andersson tagit fasta på i sitt verk Spinn som nyligen togs fram med sgraffito-teknik på ena gaveln på Sannaskolans tillbyggda idrottshall.

Den konstnärliga gestaltningen mäter närmare 18 meter på längden och 4,5 meter på höjden. Den föreställer ett barn som med en boll i händerna tar sats och hjular. 

– Sannaskolan har ett högt kulturhistoriskt värde och det har varit viktigt i mitt konstnärliga arbete att skapa en gestaltning som samspelar med byggnadens utpräglade funktionalistiska uttryck. Även idrottshallens funktion har varit en utgångspunkt för verket, säger konstnären Maria Andersson om valet av motiv och stil. 

1 procent konst-regeln

Konstverket tillkommer i enlighet med 1 procent konst-regeln, där en procent av en ny- eller ombyggnation ska gå till offentlig utsmyckning. Sannaskolan har byggts om och till. Skolbyggnaderna från 1939-1941 är kulturminnesmärkta för det fina funkisutförandet, och har renoverats och delvis byggts om. De tidstypiska detaljerna har vi varit noggranna med att bevara. Sannaskolan byggs om för att passa elever i årskurs 7-9. Under tiden är eleverna omplacerade till Sandarnaskolan. 

Sgraffito är en gammal teknik som innebär att motivet skrapas fram på en yta som målats med ett eller flera lager färg. På Sannaskolan har motivet skrapats fram av Kulturvård Heberlein på det översta lagret av puts när det fortfarande var mjukt. Resultatet blir en studie av en rörelse – som säkert kommer att utövas i idrottshallen många gånger.

– Ett barn kastar en boll framför sig och låter kroppen följa i en rotation. Med cirkulära former, rytm och rörelse följer hjulningen fasadens rundning och adderar mänskligt liv och aktivitet till byggnaden, säger Maria Andersson.Prenumerera så du inte missar något nytt!