Opalparken är ett av flera exempel på hur Göteborgs Stad arbetar med gröna miljöer för att möta framtida klimatutmaningar som skyfall och översvämningar. Foto: Yousef Boussir

2024-05-24 | 1 min läsning
Opalparken invigs
På Tynneredsdagen söndag 26 maj invigs den nybyggda Opalparken med körsång, tal och möjlighet att få veta mer om hur Tynnered ska utvecklas framöver.

På plats i Göteborg Stads tält vid det stora insektshotellet i Opalparken finns representanter från stadsbyggnadsförvaltningen för att prata med göteborgarna om planerna för hur Tynnered ska utvecklas de kommande åren. Se mer om detta i filmen här nedan.

Bygg ett eget insektshotell

På invigningsdagen finns det också chans att bygga ett eget insektshotell tillsammans med projektledare från Göteborgs Stad eller testa sina kunskaper om Opalparken och Opaltorget i ett quiz.

På invigningen sjunger kulturskolans kör. Invigningstalar gör exploateringsnämndens ordförande Robert Hammarstrand (S), Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och stadsmiljö samt stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren.

Se filmen från nya Opalparken:

 Prenumerera så du inte missar något nytt!