Foto: MSB

2023-09-18 | 2 min läsning
Öva är temat på årets Beredskapsvecka
Krisberedskapsveckan har bytt namn till Beredskapsveckan men syftet är detsamma – att öka människors motståndskraft inför kriser och krig. I år är temat "Öva!". Det är dags att gå från tanke till handling genom att öva på det vi har kunskap om.

Beredskapsveckan, tidigare Krisberedskapsveckan, äger rum vecka 39 varje år. Göteborgs Stad uppmärksammar veckan genom bland annat annonsering i kollektivtrafiken.

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som står bakom informationskampanjen. Kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv deltar.

”Kunskapen har ökat”

Ett av målen med veckan är att fler privatpersoner ska reflektera över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig. Att ha hemberedskap innebär att klara sig minst en vecka, utan samhällets hjälp, till exempel när elen eller vattnet försvinner.

Foto: MSB

Förra året var temat för Beredskapsveckan Mat. I år är det “Öva!”.

– Kunskapen om hemberedskap har ökat och fler känner till vad man behöver och hur man ska göra i händelse av kris och krig. Men nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram årets tema för att de vill göra det lite mer praktiskt. Att medborgarna som har en viss kunskap går över till att agera och öva på det man lärt sig, säger Malin Olsson, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Utmana dig själv

MSB har tagit fram ett koncept som heter Sju dagar. Det innehåller ett webbaserat utbildnings- och övningsverktyg. Där kan användaren utmana sig själv i att till exempel klara sju dagar utan el eller att packa en krislåda. Det spelliknande innehållet ska väcka nyfikenhet.

– Det här verktyget finns tillgängligt på MSB:s hemsida.

Foto: MSB

Detta gör Göteborgs Stad

Alla medborgarkontor kommer att ha foldern ”Om krisen eller kriget kommer” hos sig som man kan hämta. Personalen kan svara på frågor utifrån MSB:s material.

Stadens invånarguider kommer under beredskapsveckan att synliggöra information genom att vara på olika torg och besöka mötesplatser på Hisingen och Nordost. Man kan också delta i ett quiz att lära sig mer om beredskapsveckan och årets tema Öva!

Foto: MSBPrenumerera så du inte missar något nytt!