Palmhuset byggdes 1878 och är byggnadsminnesförklarat sedan 1974. Foto: Magnus Brink

2024-04-02 | 3 min läsning
Palmhusets restauering går in på andra etappen
Den historiska byggnaden Palmhuset i Trädgårdsföreningen håller på att restaureras. Nu i april startar arbetet i Tropikhuset i den östra flygeln som är hem för tropiska och uråldriga växter.

– Palmhuset är unikt även i ett internationellt sammanhang och har på senare år klivit fram som något av en ikonbyggnad och symbol för Göteborg, säger Carina Krantz, enhetschef för Trädgårdsföreningen.

Foto: Magnus Brink

Restaureringen av Palmhuset påbörjades förra året. Syftet är både att åtgärda skadorna på växthuset och att bevara det för framtida generationer. En del av arbetet handlar även om att använda material som stämmer överens med det sena 1800-talet då växthuset byggdes. Exempelvis ska akrylglas som sattes in på 1980-talet ersättas med riktigt glas, och dörrar i aluminium bytas ut mot tidsenliga dörrar.

Andra etappen av fyra

Restaureringen pågår etappvis under flera års tid, och arbetet i Tropikhuset utgör etapp två av fyra. Just Tropikhuset är en omtyckt del av Palmhuset. Här kan besökarna sitta i 20-gradig värme och njuta av tropiska växter som kakao- och kalebassträd, och här växer kottepalmen som fanns redan när dinosaurierna klev runt på vår jord. Denna etapp kommer att kräva stor hänsyn då många tropiska växter och träd behöver stå kvar på sina platser under arbetet.

Foto: Lo Birgersson

– Växterna i kruka på avdelningens växtbänkar evakueras dock till det närliggande växthuset, säger Stephan Hammar, trädgårdsmästare i Palmhuset.

Besökarna intresserade av arbetet

De delar av Palmhuset som inte restaureras kommer att vara öppna som vanligt för allmänheten. Hittills har arbetet väckt intresse bland besökarna.

– Vi upplevde inte att antalet besökare minskade på grund av förra årets restaurering. Tvärtom var många intresserade och ställde frågor, säger Stephan Hammar.

Restaureringen av första etappen, vattenhuset, som genomfördes sommarhalvåret 2023 fungerade bra och projektledaren Charlotte Karlsson är nöjd med resultatet.

– Förbättringen syns tydligt när man jämför den restaurerade delen med de delar som ännu inte restaurerats. Det är kul att få följa hur Palmhuset del för del återfår sin forna glans, säger hon.

Om Palmhuset

Palmhuset byggdes 1878 och är byggnadsminnesförklarat sedan 1974. Det är en av Göteborgs mest kända byggnader och tar emot cirka 370 000 besökare varje år.

Trädgårdsföreningen, inklusive Palmhuset, är utpekat i Göteborgs Stads bevarandeprogram från år 2000. Här skrivs bland annat att ”ett särskilt värde har Palmhuset som är ett av de få bevarade växthusen i denna storlek som finns kvar i Europa”.

Om restaureringen
  • Palmhuset restaureras eftersom det är drabbat av rost och röta, och akrylglaset har krackelerat
  • Göteborgs Stad som äger Palmhuset måste underhålla och renovera det enligt Riksantikvarieämbetets skyddsföreskrifter
  • Allt arbete måste ske under sommarhalvåret av hänsyn till de ömtåliga exotiska växterna i det stora växthusets olika avdelningar. Därför blir restaureringen utdragen över flera somrar.
  • Nästa år stängs Mittskeppet av för restaurering. Sista etappen planeras till sommaren 2026 då det blir Medelhavshuset och Kameliahusets tur.
  • Målet är att restaureringen ska vara helt klar hösten 2026.

Läs mer: Trädgårdsföreningen om Palmhuset

Foto: Magnus BrinkPrenumerera så du inte missar något nytt!