2024-02-01 | 2 min läsning

Pengar att söka för föreningar med barnverksamhet

Foto: Frida Winter
2024-02-01 | 2 min läsning
Pengar att söka för föreningar med barnverksamhet
Förra året blev det pengar över. Nu är det åter möjligt för föreningar som har verksamhet för barn och unga att söka bidrag från Göteborgs Stads stiftelser. Ansökan är öppen under hela februari.

Scoutläger, körresa och grillkväll. Det är bara några exempel på aktiviteter för barn och unga som förra året beviljades medel ur Göteborgs stads stiftelser. Annat som fick pengar var satsningar på unga ledare, medlemsstöd för barn i ekonomisk utsatthet och livsstilsprojekt för unga tjejer.

Beloppen som betalades ut varierade mellan 10 000 och 500 000 kronor.

– Det går att söka bidrag både till den löpande verksamheten och till olika aktiviteter. Både små och stora föreningar kan söka, säger Helene Nilsson, planeringsledare på stadsledningskontoret.

9,7 miljoner kronor till föreningar

Bakgrunden är att Göteborgs Stad förvaltar ett antal förmögna stiftelser som tillsammans äger runt 1 miljard kronor. Det som betalas ut som bidrag är den årliga avkastningen, vilket gör att summan kan variera.

Förra året var det 33 av 40 sökande föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som beviljades sammanlagt 2,8 miljoner kronor – trots att det fanns 9,7 miljoner att dela ut. Att inte alla pengarna användes beror på att det i stiftelsernas stadgar står tydligt reglerat vad pengarna får användas till.

Foto: Frida Winter

– Det fanns alltså pengar till betydligt fler föreningar än de som sökte. Det är förstås frivilligt att söka, men vi vill sprida information om att möjligheten finns så att fler kan välja, säger Helene Nilsson.

Föreningar har en gemensam ansökan

Som enskild förening behöver man inte hålla koll på de olika stiftelserna. Det är administratörerna på stadsledningskontoret som matchar ihop ansökningarna med den stiftelse som kan vara aktuell.

– Det finns fyra stiftelser som delar ut bidrag till föreningar med barnverksamhet i Göteborg. De har alla en gemensam ansökan, som heter F6 Förening 2024, säger Helene Nilsson.

Ansökan för föreningar stänger 1 mars. Det gäller även ansökningsperioden för stiftelser som beviljar medel till ekonomiskt behövande och till barn med särskilda behov.

Foto: Lo BirgerssonPrenumerera så du inte missar något nytt!