2024-03-20 | 2 min läsning

Pilotprojekt i Nordost ska hjälpa elever att klara skolan

Pilotprojektet inleddes med en workshop. Foto: Anders Feldt
2024-03-20 | 2 min läsning
Pilotprojekt i Nordost ska hjälpa elever att klara skolan
Nytorpsskolan i Hammarkullen är en av två skolor i nordöstra Göteborg som utsetts till pilotskola för att hitta ny kunskap för att hjälpa eleverna att klara skolan.

På Nytorpsskolan jobbar nu lärarna tillsammans kring frågan hur fler av skolans elever ska gå ut med godkända betyg. Fokus ligger på att få fram ny kunskap om hur man kan hjälpa skolor i särskilt utsatta områden.

– Vi har tittat på de utmaningar som Nytorpsskolan står inför och tagit fram idéer och förslag till lösningar. Jag tycker att det är viktigt att hela personalstyrkan är med i arbetet. Här finns mycket kunskap och klokskap bland lärare och pedagoger, säger Jonas Forsberg, rektor på Nytorpsskolan.

Språket en nyckel till framgång

Lärarna kom tidigt fram till att det viktigaste är att ta itu med elevers brister i svenska. Denna brist påverkar alla teoretiska ämnen i skolan. För att kunna hänga med i skolarbetet så krävs det att eleverna höjer sin språkliga nivå både i svenska och i sitt modersmål.

Något som de också tog upp var att det är ett stort hopp att gå från årskurs tre till årskurs fyra. Kraven höjs markant i fyran och risken är stor att elever halkar efter. En orsak är man inte pratar svenska i hemmet. Därför är det viktigt att skolan går in och stöttar eleverna så tidigt som möjligt.

Stödet har inte motsvarat skolornas behov

Grundskoleförvaltningens fokus har varit att öka likvärdigheten mellan skolor och stödet till skolorna har utformats för att passa genomsnittsskolan. En förstudie visar att skolor i utsatta områden därför inte fått det stöd de behöver.

–  Projektet handlar om att fördjupa kunskapen om vilka förutsättningar skolorna har i utsatta områden. Med den kunskapen ska vi ta fram och testa förslag på lösningar tillsammans med skolorna. Piloten ger förhoppningsvis ny kunskap som ska leda till förändring av stöd från förvaltningen, så att skolornas förutsättningar och elevernas resultat märkbart förbättras säger Helena Rydén, projektledare för Pilotskolor Nordost.

Projektet startade i november förra året och ska pågå till och med 2027.

Läs mer: NytorpsskolanPrenumerera så du inte missar något nytt!