Den planerade gång- och cykelbron mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj kan bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg. Foto: Göteborgs Stad

2023-11-27 | 2 min läsning
Planer för gång- och cykelbro över älven ute på samråd
Göteborg behöver nya förbindelser över älven. Ett högprioriterat projekt är en gång- och cykelbro över Göta älv mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Just nu pågår samråd inför ansökan om miljötillstånd.

Gång- och cykelbron är planerad att gå mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Tanken med bron är att den ska förlänga stadskärnan över älven och skapa en mer sammankopplad stad.

Ett mer hållbart resande

Med en gång- och cykelbro hoppas Göteborgs Stad också att skapa bättre förutsättningar för att minska klimat- och miljöpåverkan från trafiken.

 

Man förväntar sig att bron kommer att bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg då den smidigt kopplar samman viktiga knutpunkter.

– Bron kommer att tillföra en ny länk över älven som bidrar till att stadskärnan kan växa. Det möjliggör också ett mer hållbart resande i centrala Göteborg, säger Johanna Lennmalm, projektledare för gång- och cykelbron.

Bron på samråd

Just nu pågår ett samråd för gång- och cykelbron inför ansökan om miljötillstånd. Samrådet innebär att bland annat myndigheter, organisationer och allmänheten kan komma med synpunkter och kunskap gällande projektet.

Till våren planeras även för ett samråd i den pågående detaljplanen.

Undersöker miljöpåverkan

Eva Mathsson, miljöspecialist på exploateringsförvaltningen, är med och utreder vilken miljöpåverkan som projektet kommer att ha. Bland annat undersöker man hur det biologiska livet i Göta älv kan komma att påverkas och hur älvens vattenkvalitet ska bevaras och förbättras.

– Det är positivt att vi får en ny förbindelse centralt i staden. I slutändan kommer det att gynna miljön långsiktigt när vi underlättar för gång- och cykeltrafik att ta sig över älven, säger Eva Mathsson.

Kan vara på plats om tio år

Exploateringsförvaltningen ser det som möjligt att ha en gång- och cykelbro på plats tio till tolv år från att kommunfullmäktige fattade sitt inriktningsbeslut 2021. Budgeten för bron är 900 miljoner kronor.Prenumerera så du inte missar något nytt!