2024-05-30 | 5 min läsning

Regnbågshyllor och queera bokcirklar skapar trygghet

Lisu Asu och Björn Schagerström jobbar båda på Kulturhuset Kåken som bibliotekarier. Foto: Julia Åhall
2024-05-30 | 5 min läsning
Regnbågshyllor och queera bokcirklar skapar trygghet
På Göteborgs Stadsbibliotek och kulturhus står hbtqi-frågor i fokus året runt. Bibliotekarierna Lisu Asu, Björn Schagerström och Jenny Kvick-Sandberg berättar om regnbågshyllor, queera bokcirklar och hbtqi-certifiering.

– Vi arbetar aktivt för att vår verksamhet ska vara en trygg och välkomnande plats för alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller annan diskrimineringsgrund. Sedan 2015, när Kåken påbörjade certifieringsprocessen, jobbar vi strategiskt med de här frågorna och det påverkar till exempel vårt programutbud, vår publika miljö och hur vi jobbar med regnbågshyllor, berättar Lisu Asu och Björn Schagerström.

Kulturhuset Kåken är ett hbtqi-certifierat kulturhus och bibliotek, något som präglar hela verksamheten. Foto: Julia Åhall

Certifieringen innebär också att personalen utbildas kontinuerligt, så att alla får den grundläggande kunskap och medvetenhet som krävs. Hbtqi-perspektivet är alltid närvarande, med målet att sprida kunskap och medvetenhet om normer och diskriminering.

Queera bokcirklar för både unga och vuxna

Ett av många exempel på Kåkens hbtqi-arbete är två queera bokcirklar, en i samarbete med Linnéstadens bibliotek som riktar sig till unga och en för vuxna.

– Vi ses en gång i månaden, fikar och pratar böcker. Under ett författarsamtal på West Pride förra året pratade jag med en besökare som var avis på queerbokcirkeln för unga och ville starta en för vuxna också. Så den är nu i gång sedan snart ett år, berättar Lisu Asu.

Synliggör berättelser

Många bibliotek har regnbågshyllor, där besökare kan hitta böcker och andra medier med hbtqi-tematik. Lisu Asu och Björn Schagerström säger att det är viktigt att synliggöra de här berättelserna, eftersom de annars inte alltid är så lätta att hitta.

– Vi får ofta bekräftelse från besökare att regnbågshyllorna ökar känslan att biblioteket är en trygg plats att vara på som hbtqi-person.

Bibliotekarierna på Kulturhuset Kåken tipsar bland annat om boken “Gender Queer” av Maia Kobabe. Foto: Julia Åhall

Jenny Kvick-Sandberg är barnbibliotekarie på Tuve bibliotek och har lång erfarenhet av hbtqi-arbete på olika sätt. Hon har skrivit Regnbågshylla! På bibliotek, i förskola och skola som kommer ut i juni. I boken delar författare, förskollärare och bibliotekarier med sig av sina erfarenheter, reflektioner och metoder.

Olika perspektiv och människoliv

– Jag har intervjuat personer och verksamheter som på något sätt arbetar med hbtqi och litteratur för barn och unga. Boken är baserad på de här intervjuerna och innehåller även över 300 boktips – från småbarnsböcker till romaner för unga vuxna, berättar hon.

Barnbibliotekarien Jenny Kvick-Sandberg har skrivit boken “Regnbågshylla! På bibliotek i förskola och skola” som kommer ut i juni 2024. Foto: Julia Åhall

För yngre barn tipsar Jenny Kvick-Sandberg om bilderböcker som Fantastiska familjer och Kattis kalas av Maria Löfgren, Varför skrattar kusinen? av Kristina Murray Brodin och Bettina Johansson och Nappresan eller när Ester slutade med napp av Ylva Karlsson och Katarina Strömgård. Hon menar att bibliotekens regnbågshyllor kan fylla flera funktioner:

– Det är viktigt att uppmärksamma och lyfta fram historier som hbtqi-personer och deras nära kan känna igen sig i. Men det är också betydelsefullt för alla människor, oavsett vem man är, att få ta del av olika perspektiv och människoliv.

En folder fylld med regnbågstips

Foldern ”Regnbågsbibblan” är ett annat sätt att tillgängliggöra hbtqi-litteratur inom biblioteken i Göteborg och den har precis kommit i en ny uppdaterad version. Att kunna spegla sig i den litteratur man läser är viktigt för alla oavsett ålder och identitet, menar Lisu Asu och Björn Söderström, men att hitta böcker där en kan göra det är inte lika självklart eller enkelt för alla.

I foldern “Regnbågsbibblan” finns tips om hbtqi-litteratur för barn och unga. Foto: Dimitrios Kiriazidis

– Barn i en normtypisk familj kan till exempel se sin familjekonstellation skildrad i de flesta berättelser, vilket inte gäller för barn i regnbågsfamiljer. Detsamma gäller för en ungdom som funderar över sin könsidentitet eller sexualitet, och därför är det viktigt att vi aktivt jobbar med att lyfta fram bra litteratur på dessa teman.

En eller ett par gånger per år ger Kulturhuset Kåken också ut ett eget häfte där de tipsar om nyutgiven regnbågslitteratur.

Stadsbiblioteket är en av festivalplatserna under årets West Pride och flera andra bibliotek och kulturhus har program hos sig. På torsdagen den 13 juni delar ungdomsbibliotekarier ut gratisböcker med hbtqi-tematik till ungdomar och unga vuxna i Pride Park.

Några av Kåkens favoriter bland ny regnbågslitteratur

Barnet av trä av Lukas Renklint (6–9 år)

”En finurlig Pinocchio-inspirerad historia om en snickare som så gärna vill ha ett barn att han lyckas snida en dotter av en bit trä. Men när barnet växer upp känns det inte rätt med flickkläder eller att vara en flicka överhuvudtaget.”

 Anno & Issa av Linnea Lundborg och Ylva Oknelid (10–12 år)

”En underbart illustrerad kapitelbok om kärleken till skate, om pirret när vinter och grus äntligen röjs undan så att brädan kan plockas fram för säsongen. Och den här våren träffar Anno någon i skateparken som tar pirret till en helt ny nivå.”

 En förbjuden bok av David Levithan (9–12 år)

”Elvaåriga Donovan vars klass har fått en äventyrsbok att läsa i skolan. Hans mamma drar igång en kampanj att få den bortplockad från undervisningen, för visst antyds det i slutet av boken att huvudpersonerna är homosexuella? En högaktuell bok i en tid där konservativa röster höjs för att rensa ut litteratur, ofta med hbtqi-tema, från skolorna.”

Gender Queer av Maia Kobabe

”På tal om förbjudna böcker vill vi tipsa om en av de titlarna som drabbats hårdast av censuren i USA. En queer uppväxtsskildring i serieformat där författaren på ett utforskande sätt beskriver sin resa att förstå och sätta ord på sin ickebinära könsidentitet.”

 Är det barnen, baby? Kristoffer Folkhammar

”En av de böcker jag (Lisu Asu) återvänder till. Jag fastnar på nästan varje ord för det är så exakt, så stor igenkänning och så vackert på en gång. Den är klassad som en roman, men känns lika mycket som essä om queert liv och föräldraskap.”

Transtillstånd av Zafira Vrba Woodski

”En annan nyare favorit, ett konstnärligt utforskande av identiteter och erfarenheter av att vara trans. En bok som är lika storartad i sin formgivning som i sitt textliga innehåll.”

Läs mer: Kulturhuset Kåken: Fler boktips med hbtqi-tema

 Prenumerera så du inte missar något nytt!