Foto: Göteborgs Hamn

2024-01-30 | 1 min läsning
Rekordår för containertrafiken i Göteborgs hamn
2023 hanterade Göteborgs hamn fler containrar än någonsin tidigare i hamnens historia. Framför allt på grund av ökande export. Det visar hamnens sammanställning av förra årets godsvolymer.

De flesta europeiska hamnar fick under förra året uppleva en minskad containertrafik. Men för Göteborgs hamn blev det tvärtom. Här ökade containrarna med 3 procent jämfört med 2022.

Det som ökar är exportprodukterna, vilket främst hänger ihop med ett stort tryck på den svenska skogsindustrin. Importen har däremot minskat. Även om en liten ljusning syntes i slutet av året.

Fler passagerare

Ökade gjorde också både import och export av nya bilar, antalet passagerare i färjetrafiken och hanteringen av bulklast som kartong och pappersmassa. Medan energiprodukter och roroenheter, det vill säga trailers och annat rullande gods som fraktas på fartyg, hade en nedgång.

Dessutom reste allt fler med kryssningsfartyg. 81 fartyg anlöpte Göteborgs hamn under 2023, vilket är lika många som 2022. Samtidigt ökade antalet passagerare på kryssningarna med 45 procent.

Läs mer: Göteborgs HamnPrenumerera så du inte missar något nytt!