Feriearbetare på Valhallabadet ställer i ordning en solstol utomhus vid en gräsmatta. Foto: Frida Winter

2024-06-07 | 4 min läsning
Rekordmånga ungdomar sommarjobbar inom funktionsstöd
Förvaltningen för funktionsstöd tar i år emot rekordmånga ferieungdomar, 450 stycken. Det är 100 fler än förra året. För många av ungdomarna är sommarjobbet den allra första kontakten med ett jobb och en arbetsplats.

När de kommunala feriejobben har tillsatts genom lottning, tar ett omfattande planeringsarbete vid för att lägga pusslet kring alla ungdomarnas placering.  

Annelie Lehto arbetar som administratör med olika arbetsmarknadsinsatser inom förvaltningen för funktionsstöd. Det är hon som planerar och samordnar förvaltningens 450 feriearbetande ungdomar, 100 fler än förra sommaren. Ferieungdomarna är mellan 14 och 18 år.  

Viktigt att ge unga människor en chans 

Redan i januari annonserade förvaltningen efter arton unga handledare och tre samordnare som ska ta hand om årets feriearbetare i arbetsblock om tre veckor, där hela ferieperioden pågår under nio veckor.  

De 21 tjänsterna är tidsbegränsade, handledarna är anställda under tio veckor och de tre samordnarna under elva veckor. Antalet ferieungdomar per handledare varierar, beroende på vilken arbetsgrupp som handleds. 

Handledarna har en viktig roll i att ge ungdomarna feedback och tala om vad de är bra på, men också vad de kan utveckla. Annelie Lehto ser varje sommar hur dessa unga handledare växer med ansvaret. 

– Vi har 18-årsgräns för de 21 tjänsterna, men kräver ingen erfarenhet. Om en ung sökande saknar erfarenhet men gör bra ifrån sig på intervjun och verkar vara en lämplig och bra person, så säger vi inte nej. Hur ska unga människor annars skaffa sig erfarenhet och referenser om vi inte ger dem en chans att visa vad de kan, säger Annelie Lehto.

Annelie Lehto, administratör mot olika arbetsmarknadsinsatser inom funktionsstöd. Foto: Annelie Lehto

 

Direkt efter midsommar samlas ferieungdomar, handledare och samordnare på Selma Lagerlöfs center för att gå igenom praktiska frågor kring anställningen. De pratar också om uppförandekoder och att det råder nolltolerans mot mobbing och rasism.  

”Vi är här för att ungdomarna ska lyckas” 

Uppdraget att samordna ferieperioden ligger Annelie Lehto varmt om hjärtat, extra mycket för de ungdomar som behöver lite mer stöd och engagemang för att klara av att genomföra sina veckor.  

Varje år är det några ungdomar som har en tuff och kaxig attityd och ett språkbruk som inte är okej på en arbetsplats.  

– Det fångar vi upp det direkt och påminner dem om uppförandekoder och språkbruk. Om någon ändå inte sköter sig väntar ett samtal med handledaren, därefter samordnaren. Skulle det fortfarande inte fungera gör vi en omplacering till en annan grupp, säger Annelie Lehto.  

Det är viktigt att ungdomarna förstår att om de sköter sig efter omplacering, kan de få ett nytt arbetsomdöme och referens, där arbetsgivaren då har dragit ett streck över det som hänt. De flesta ungdomar är tacksamma för chansen och tar den.  

– Vi är här för att ungdomarna ska lyckas. Det händer att ungdomar som fått lite extra engagemang och stöd, ger oss en tacksam kram efter genomförd ferieperiod. Därför vet jag hur oerhört värdefullt det här sommarjobbet är för dessa ungdomar, säger Annelie Lehto med värme i rösten.  

Olika inriktningar på feriejobben 

Förvaltningen har utvecklat ett digitalt bokningssystem där verksamheterna lägger in önskemål om att få utfört vissa arbetsuppgifter eller aktiviteter under en viss sommarvecka. Utifrån önskemålen planerar sedan samordnarna in olika arbetsinsatser.  

Servicegruppen ser till att hyresgästerna möts av en fin inomhus- och utomhusmiljö. De kanske putsar fönster, slipar och målar utemöbler eller utför storstädning.  

Aktivitetsgruppen åker till boende med särskild service (BmSS) och utför aktiviteter tillsammans med hyresgäster som inte vill lämna sitt boende. Det kan handla om att till exempel spela musik, umgås eller skapa en tipspromenad.  

Teatergruppen skapar en föreställning som uppförs i Flunsåsparken och på Dalheimers Hus under den sista ferieperioden.  

För ungdomar med speciella utmaningar finns även en extragrupp där det är ett lite lugnare tempo och med uppgifter som är lätta att klara av och lyckas med.  

Under tidigare år har ungdomarnas feriearbeten enbart utförts i någon av dessa arbetsgrupper.  Nytt för i år är att 120 av ferieungdomarna också kommer att arbeta på boenden med särskild service (BmSS) och i dagliga verksamheter. Dessa ungdomar får introduktion och handledning direkt på plats i verksamheten. 

Förvaltningen för funktionsstöd får ersättning av förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, för de lönekostnader som följer med handledar- och samordningstjänsterna.  

Totalt ger arbetsmarknad och vuxenutbildning ut 5235 platser till ungdomar under sommaren 2024. Prenumerera så du inte missar något nytt!