I Marieholm investerar Renova i en ny anläggning, som kommer kunna hantera mer matavfall. Foto: Renova

2024-05-27 | 2 min läsning
Renova investerar i ny anläggning för matavfall
Vid Renovas anläggning i Marieholm bearbetas cirka 50 000 ton matavfall varje år. Avfallet blir så småningom biogas och biogödsel. Nu investerar man i en ny anläggning som kommer kunna ta hand om ännu mer avfall.

På Marieholmsanläggningen tar man emot biologiskt avfall för förbehandling och kompostering. Mat- och livsmedelsavfall från hushåll, industrier, verksamheter och butiker i hela Göteborgsområdet blir en råvara som sedan används vid framtagning av biogas och biogödsel.  

Varje år bearbetas cirka 50 000 ton matavfall till en så kallad slurry, en tjockflytande massa som sedan rötas vid olika anläggningar i Västsverige. Vid rötningen produceras biogas, men också biomull som används som gödning i bland annat ekologisk odling. 

Avfallet bearbetas till en tjockflytande massa som sedan går vidare till rötning och blir biogas och biogödsel. Foto: Renova

Investering ger mer biogas 

Den befintliga anläggningen är 13 år gammal och börjar bli sliten. Renova ska därför investera 55 miljoner kronor i en ny anläggning med den idag bästa tillgängliga tekniken. Anläggningen kommer både bli mer driftssäker och energieffektiv samtidigt som den kommer kunna bearbeta en större mängd slurry. 

– Miljönyttan från det insamlade matavfallet kommer att öka med satsningen. Det kan göras mer biogas och biogödsel som är klimatsmart. Det är viktigt att det som samlas in kommer till nytta på bästa sätt, säger Klas Forsberg, ordförande i Renovas styrelse. 

Den nya anläggningen bedöms kunna vara i drift i slutet av 2025. 

Läs mer: RenovaPrenumerera så du inte missar något nytt!