Dalheimers hus har stora skador i betongen, vilket påverkar hållfastheten. Därför behöver huset renoveras och verksamheterna evakueras. Foto: Lo Birgersson

2023-10-24 | 2 min läsning
Renoveringen av Dalheimers hus skjuts upp
Renoveringen av Dalheimers hus har skjutits upp. Verksamheten stänger under senhösten 2024 och evakueringen kommer att inledas under fjärde kvartalet nästa år.

Dalheimers hus är en social mötesplats med hög tillgänglighet för alla göteborgare. Huset är hemvist för flera verksamheter och föreningar, runt tusen personer besöker lokalerna varje dag.

Här finns dagliga verksamheter och ett korttidsboende, restaurang, konferenslokaler, bassäng och gym. Många kulturella och kreativa aktiviteter arrangeras för allmänheten. Här finns också Eldorado resurscenters centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning, anhörigstöd och lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Dalheimers hus är starkt påverkad av stora skador i betongen, vilket påverkar hållfastheten. Därför behöver huset renoveras och verksamheterna evakueras. De flesta verksamheter kommer under evakueringen att flytta till Kustgatan 10. Bad, gym och Eldorado resurscenters sinnesrum följer inte med.

Ersättningslokalerna har vissa utmaningar

För att de tillfälliga ersättningslokalerna ska bli så bra som möjligt för alla som flyttar in pågår just nu ett arbete med att kartlägga vilka anpassningar som behöver göras och vad det kan komma att kosta. Det arbetet görs av arkitekter, konsulter och representanter för verksamheten.

– Vi har haft tur med ersättningslokalerna. Det är ett hus som ligger nära och de allra flesta kan flytta dit tillsammans i stället för att bli utspridda. Det finns tyvärr utmaningar med ventilation, tillgänglighet och el. Vi ska bara använda huset en begränsad tid så det är inte ekonomiskt försvarbart att göra för stora ingrepp. Men vi ska göra så mycket vi kan, säger Karin Johansson, planeringsledare på förvaltningen för funktionsstöd.

Kultur och konferenser kan fortsätta bokas in

Utbildningar, kulturevenemang och konferenslokaler kommer att kunna erbjudas i ersättningslokalerna för både interna och externa verksamheter. Det går att boka konferenslokaler i Dalheimers hus även under hösten 2024.Prenumerera så du inte missar något nytt!