2024-05-08 | 1 min läsning

Romska rådet söker två ledamöter

2024-05-08 | 1 min läsning
Romska rådet söker två ledamöter
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer har nu två lediga platser – en för resandegruppen och en för gruppen utomnordiska romer.

Som ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer ska du ha ett starkt engagemang för den nationella minoriteten romers rättigheter. Du ska ha kännedom om olika perspektiv och livsvillkor som berör den nationella minoriteten romer, och vilja samarbeta för att förbättra minoritetens villkor i Göteborg.

Sista anmälningsdag 21 maj

Intresseanmälan är öppen för personer som identifierar sig som tillhöriga grupperna resande respektive utomnordiska romer. Sista anmälningsdag är 21 maj.

Göteborgs Stads råd för samverkan
  • Kommunstyrelsen har sex råd för samverkan: HBTQ-rådet, pensionärsrådet, rådet för funktionsrätt, rådet för den nationella minoriteten romer,  rådet för den sverigefinska minoriteten samt trygghetsrådet.
  • Råden är forum för information och samverkan mellan kommunstyrelsen och civilsamhället
  • I råden träffas representanter för civilsamhället och kommunstyrelsen
  • Genom dialog och samråd bidrar råden till att stärka kunskapen hos ansvariga i frågor som påverkar livsvillkoren för de olika målgrupperna
  • Alla råd arbetar utifrån ett normmedvetet synsätt, demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering

Läs mer: Göteborgs Stads råd för samverkan

 Prenumerera så du inte missar något nytt!