2023-11-29 | 1 min läsning

Rösta till rådet för den nationella minoriteten romer 

2023-11-29 | 1 min läsning
Rösta till rådet för den nationella minoriteten romer 
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är forum för information och samverkan mellan kommunstyrelsen och civilsamhället. Nu är det dags att rösta fram en ny ledamot.

Den 14 december hålls fyllnadsval till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer. En person ska väljas till en ledig plats för den svenskromska gruppen. Du som identifierar dig som tillhörig den nationella minoriteten romer har möjlighet att lägga din röst.

Val till romska rådet

Plats: Valet sker i entrén till Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs torg 4

Tid: Öppet för röstning torsdag 14 december mellan klockan 10.00 och 19.00

Du röstar personligen och legitimerar dig innan du lägger din röst

Du hittar de valbara kandidaterna på rådet hemsida Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt på anslag i vallokalen.  Prenumerera så du inte missar något nytt!