Per-Anders Käll från exploateringsförvaltningen berättade om den kommande stadsutvecklingen i centralenområdet på en pressträff på torsdagen. Foto: Yousef Boussir

2024-04-12 | 3 min läsning
Så blir nya Centralenområdet
Arbetet med Västlänkens station Centralen pågår för fullt. Varje dygn arbetar ungefär 800 personer för att få färdigt den nya stationen och området runt omkring till 2026.

Det hamras och sågas, muras och tutas. Arbetet med att bygga Västlänkens tågtunnel och nya station vid Centralen har pågått i sex år. Nu återstår ytterligare två år innan den första delen ska vara klar. Exploateringsnämnden på Göteborgs Stad ansvarar för stadsutvecklingen runt omkring stationsområdet.

Foto: Hanna Klumbies

– Målet är att Centralenområdet ska utvecklas till en regional mötesplats med en tät innerstadsmiljö. Det ska finnas en blandad bebyggelse som existerar i samklang med en tyngdpunkt på kollektivtrafik, säger Per-Anders Käll, huvudprogramledare för Centralenområdet på exploateringsförvaltningen.

Visionsbild över centralenområdet. Bild: Stadsbyggnadsförvaltningen

Ny bebyggelse och allmänna platser

Utvecklingen av området påbörjades redan 2016. Hisingsbron, Platinan samt nedsänkningen och överdäckningen av Götaleden är några av delarna som redan är klara. Det som återstår att förverkliga är bland annat en mängd nya byggnader som kommer att rymma 20 000 arbetsplatser, ett par tusen bostäder samt restauranger och butiker, en boulevard, parker, torg och kajpromenad.

Foto: Yousef Boussir

– Vi har tittat på vilken sorts stad vi ska ha här. Det handlar bland annat om att bestämma vilken skala det ska vara på bebyggelsen och se till att vi får väl gestaltade allmänna platser som gång- och cykelstråk, parker och torg, säger Per-Anders Käll.

De allmänna platserna kommer till stor del att blir klara mellan 2026–2028.

– När det här är klart blir det en stor skillnad för Göteborg. Man kommer att få en helt ny sida av staden som inte har varit tillgänglig tidigare och där det inte har funnits någon bebyggelse. Vi kommer att knyta de centrala delarna mycket närmare Göta älv och binda samman Gullbergsvass och innerstaden på ett helt annat sätt.

Foto: Hanna Klumbies

Utökad kollektivtrafik

Stationen i sig kommer att ha fyra spår, fyra entréer och tre uppgångar. När den öppnar 2026 kommer den att till en början att vara en så kallad säckstation – en station dit tåg kommer in och sedan kör ut samma väg som de kom. Dit kommer tre av Västtrafiks linjer att köra: Uddevalla–Göteborg, Töreboda–Skövde–Göteborg och Älvängen–Göteborg.

Den linje som får mest utökad och förändrad trafik är sträckan Töreboda–Skövde–Göteborg. Där blir det fyra tåg per timme och riktning. Även trafiken mellan Uddevalla och Göteborg kommer att utökas. Totalt kommer det att bli 71 fler tåg per dag och riktning till Göteborg.

När hela Västlänken är färdig 2030 kommer stationen att öppna för genomgående trafik. Det blir två långa genomgående linjer: Älvängen–Kungsbacka och Töreboda–Varberg, som båda passerar genom Göteborg.

Visionsbild av station Centralen (Kanozi arkitekter)Prenumerera så du inte missar något nytt!