2023-11-23 | 2 min läsning

Så ska Göteborgs Stad nå miljö- och klimatmålen  

Miljöförvaltningens direktör Anna Ledin var moderator för eventet som hölls på Chalmers. Foto: Ulrik Fallström
2023-11-23 | 2 min läsning
Så ska Göteborgs Stad nå miljö- och klimatmålen  
“Det var ett gott engagemang, helt fullt i lokalen”. Så beskriver Anna Ledin, direktör för miljöförvaltningen, förra veckans miljö- och klimatevent. Hon konstaterar även att eventet ledde till flera viktiga slutsatser.

Den 16 november ordnade miljöförvaltningen för Göteborgs Stad ett event med temat “Så ska vi nå miljö- och klimatmålen!”.

Utvecklingen går för långsamt

Göteborgs Stad har flera mål och delmål för hur Göteborg ska bli en mer hållbar stad. Tidigare i år sammanställdes för första gången uppföljningen av mål och delmål för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 i en rapport.

Rapporten visar att utvecklingen går åt rätt håll, men att det går för långsamt. Förra veckans event hade som mål att öka takten på arbetet och skapa mer framåtanda.

Flera viktiga slutsatser

Anna Ledin var moderator för eventet. En viktig slutsats som hon med flera tar med sig var att samarbete är en viktig ingrediens för att nå målen.

– Vi måste stärka samarbetet i staden. Även med näringsliv, akademin och medborgare. Detta för att säkerställa att vi hittar ny innovation och att vi möter näringslivets behov så att fler vill etablera sig i Göteborg. Men också så att vi har medborgarna med oss, säger Anna Ledin.

Miljö- och klimatnämndens ordförande Karin Pleijel (MP). Foto: Ulrik Fallström

En annan viktig slutsats från eventet var att utveckla ledarskapet.

– De som leder de här frågorna i staden måste arbeta tillsammans. Vi måste ha modiga ledare som är nyfikna och som kan arbeta uthålligt. Det finns ingen quick fix utan vi måste arbeta långsiktigt.

Tog upp konkreta åtgärder

Per-Henrik Hartmann, vd för Higab lyfte frågan om energieffektiv renovering av gamla byggnader. Här med Lotta Nibell, vd för Gotevent. Foto: Ulrik Fallström

Under eventet hölls panelsamtal med både politiker och flera chefer från staden. Bland annat var Higabs vd Per-Henrik Hartmann på plats. Han lyfte frågan om hur staden på ett energieffektivt sätt kan renovera och samtidigt bevara gamla byggnader.

Direktören för Kretslopp och vatten, Marianne Erlandsson pratade om stadens vattenkonsumtion. I samband med detta utmanade hon stadens aktörer att minska användandet av vatten och att tänka i nya banor.Prenumerera så du inte missar något nytt!