2023-11-15 | 3 min läsning

Sfi på öppna förskolan kan öka chansen till jobb

Foto: Göteborgs Stad
2023-11-15 | 3 min läsning
Sfi på öppna förskolan kan öka chansen till jobb
Göteborgs Stad var bland landets första kommuner att erbjuda sfi på öppna förskolan. Nu startar ett nationellt samverkansprojekt för att öka integrationen.

Sju öppna förskolor i Göteborgs Stad har sfi-grupper varje termin. Med stöd av Sveriges kommuner och regioner, SKR, startar nu en samverkan för ökade möjligheter till integration över hela landet.

– Det är viktigt att möjligheten till förberedande sfi finns på öppna förskolan. Kvinnor som är hemma med barn blir lätt utanför samhället och ibland isolerade inom sitt språk. Då är det bra att komma till öppna förskolan och en svensk språkmiljö. Det är självklart att det betyder mycket för ett steg mot studier och arbetsliv, säger Carin Höglund, sfi-lärare som leder en grupp på öppna förskolan i Lövgärdet.

Carin Höglund, sfi-lärare som leder en grupp på öppna förskolan i Lövgärdet.

Arieta har gått två månader på förberedande sfi och är mycket nöjd:

– Jag kan inte gå på vanlig sfi för jag har en bebis hemma. Här på öppna förskolan har jag en bra lärare och lär mig mycket.

Lång erfarenhet och goda resultat

Göteborgs Stad var en av de första kommunerna i landet att erbjuda sfi-träning på en öppen förskola. Just nu är det sju öppna förskolor som har grupper med 10–15 mammor. En sfi-lärare undervisar i svenska med inslag av samhällsorientering, medan öppna förskolans pedagoger gör aktiviteter med barnen.

– Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, förskoleförvaltningen och Studium samarbetar för att göra det här möjligt. Vi ser goda resultat och arbetar därför med att förstärka samverkan för en långsiktig, stabil verksamhet, säger Pernilla Nilsson, planeringsledare, arbetsmarknad och vuxenutbildning, som är den förvaltning som upphandlar lärartimmar med Studium.

Större samarbete ska ge fler chansen

I början av november startade ett nationellt projekt för ökad integration, som leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet är att fler utrikes födda kvinnor med barn i åldern 0–6 år ska ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Foto: Göteborgs Stad

– Målet är att korta vägen till arbete för kvinnorna. Det kan vi göra genom att bygga hållbar samverkan mellan olika verksamheter. Ett exempel är att erbjuda insatser på öppen förskola där vi redan ser att vi når de här kvinnorna, säger Ann-Marie Halfvordsson, processledare på förskoleförvaltningen.

Förskoleförvaltningen och förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning deltar i projektet tillsammans med 16 andra kommuner, bland annat Stockholm och Malmö.

– Vi hoppas lära av andra kommuner för att kunna utveckla vår modell. Det ger möjlighet till erfarenhetsutbyte på ledningsnivå men också för öppna förskolans pedagoger och sfi-lärare, säger Ann-Marie Halfvordsson och fortsätter:

– Samtidigt kan vi bidra med våra erfarenheter till kommuner som inte kommit lika långt, så att fler kvinnor får möjlighet att träna svenska och upprätthålla språket under småbarnstiden. Det finns ett stort intresse, vi skulle kunna ha många fler grupper i gång.

Att erbjuda förberedande svenska för invandrare, sfi, på öppna förskolor är ett sätt att öka möjligheten för utrikes födda kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. Sfi på öppna förskolor ingår bland annat som en del i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.Prenumerera så du inte missar något nytt!