2024-02-05 | 2 min läsning

SFI-träning på öppna förskolan populär gruppaktivitet

Carin Höglund, sfi-lärare som leder en grupp på öppna förskolan i Lövgärdet. med Foto: Petter Trens
2024-02-05 | 2 min läsning
SFI-träning på öppna förskolan populär gruppaktivitet
Göteborgs Stad var en av landets första kommuner att erbjuda sfi-träning på öppna förskolan. Idag är det den mest populära gruppaktiviteten på öppna förskolan.

– Vi ser fantastiska resultat av den här verksamheten! säger Madeleine Högenberg, rektor för flera öppna förskolor i Göteborg.

Sfi-träning (svenska för invandrare) på öppna förskolan är till för föräldralediga som inte har svenska som sitt modersmål och som behöver träna på sin svenska.

– Vi har följt många deltagare som har gått från att vara tysta och försiktiga, inte vågat prata eller ta plats på öppen förskola, till att blomma ut, få ett språk, våga prata och våga be om hjälp och stöd, fortsätter Madeleine Högenberg.

Madeleine Högenberg är rektor för flera öppna förskolor i Göteborg. Foto: Petter Trens

Öppna förskolans uppdrag är att främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barnen i vår stad. Madeleine Högenberg konstaterar att man behöver kunna svenska för att ha ett aktivt föräldraskap i Sverige idag, bland annat för att kunna stötta sitt barn och kunna samarbeta med förskola och skola.

Kunna gå vidare till andra studier

– Det handlar också om att efter avslutad föräldraledighet kunna gå vidare till andra studier och till arbete för att kunna försörja sig själv – och för att kunna vara en god förebild till sitt barn och skänka hopp att det går att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, säger hon.

Öppna förskolans uppdrag är att främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barnen i Göteborg. Foto: Petter Trens

Sfi-träningen finns på flera öppna förskolor runtom i Göteborg. En sfi-lärare undervisar i svenska med inslag av samhällsorientering, medan öppna förskolans pedagoger gör aktiviteter med barnen.

Sfi-träning på öppna förskolan är ett samarbete mellan Studium, förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning och förskoleförvaltningen. Göteborgs Stad var bland landets första kommuner att erbjuda sfi-träning på öppna förskolan.

Se filmen där Madeleine Högenberg berättar om de goda resultaten av sfi-träning på öppna förskolan:

 Prenumerera så du inte missar något nytt!