Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn.

2023-11-30 | 3 min läsning
Sju tips för att minska brandrisken i jul
December är en månad när risken för bränder i hemmet ökar. Räddningstjänsten Storgöteborg tipsar här hur du kan leva tryggt och mer brandsäkert.

Viktigt att tänka på är bland annat att ha en fungerande brandvarnare hemma.

– En brandvarnare hjälper dig att upptäcka en brand i ett tidigt skede. Då har du en möjlighet att släcka branden själv eller säkert ta dig ut, säger Josefin Åkerström, samordnare för särskilt riskutsatta vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

Testa brandvarnaren regelbundet

Det är också viktigt att ta det egna ansvaret för att regelbundet byta batterier i brandvarnaren.

– Därför uppmanar vi att alla ska testa sin brandvarnare regelbundet, gärna en extra gång nu i december, genom att trycka på knappen. Om brandvarnaren piper, fungerar den korrekt. Annars behöver du genast byta batteriet.

Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg

Har du en eldstad hemma så kan brandskyddskontrollanter komma och knacka på för att säkerställa att den fungerar som den ska. Under december kommer kontrollanterna från RSG också att kolla din brandvarnare.

Råd från Räddningstjänsten Storgöteborg 

  • Bra saker att ha hemma: För att vara redo att släcka en brand i hemmet är det klokt att ha både en brandfilt och en 6 kg pulversläckare till hands.
  • Vanliga orsaker till brand hemma: De vanligaste brandorsakerna i våra hem är ofta kopplade till matlagning, som att glömma något på spisen som kan börja brinna. Kväv branden genom att lägga locket på grytan eller använd en brandfilt. Kom ihåg att stänga av spisen. Använd aldrig vatten för att släcka när det brinner på spisen.
  • Var försiktig med ljus: Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn och se till att de inte placeras nära till exempel gardiner. För ökad säkerhet rekommenderar vi att använda batteridrivna ljus.
  • Elektriskt pynt: När du använder elektrisk belysning, kontrollera noga att sladdar och kontakter är i gott skick.
  • Torra granar en brandfara: Efter att en gran har varit inomhus i några dagar börjar den torka och kan lätt antändas. Undvik därför att ha levande ljus eller tomtebloss i granen eller i närheten.
  • Håll rent i trapphuset: Saker som står i trapphusen kan vara i vägen vid utrymning. Det finns också risk att någon kan anlägga en brand i ex en barnvagn. Hjälp till att hålla de gemensamma utrymmena fria från löst material, så som soppåsar, dörrmattor och dylikt.
  • Så gör du vid en brand: Om det brinner i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren så att branden och röken inte sprider sig. Om det är rök i trapphuset ska du stanna kvar i din lägenhet. Stäng dörrar, fönster och ventilation. Ring 112.

Läs mer: Räddningstjänsten Storgöteborg

Bild: Räddningstjänsten StorgöteborgPrenumerera så du inte missar något nytt!